Oświata i szkolnictwo polonijne stanowią niezwykle ważny składnik życia i działalności Polaków na obczyźnie. Jednym z głównych zadań polskiej emigracji jest organizowanie nowych placówek oświatowych, centrów kultury polskiej i języka ojczystego. Szkoła polonijna, tak dla rodziców jak i dzieci na emigracji, pełni funkcję integracyjnej odskoczni, stanowi ostoję kontaktów z innymi Polakami. Jest też oczywiście miejscem, w którym dzieci nauczą się polskiej historii i geografii, polskiej kultury i tradycji, a przede wszystkim języka polskiego.

Szkolnictwo polonijne w Królestwie Belgii jest rozwinięte bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę specyfikę tego niewielkiego kraju, można stwierdzić, że szkoły funkcjonują sprawnie i bez zarzutów spełniają swoje podstawowe role. Bez względu na rodzaj i charakter placówki (szkoła przy polskiej placówce dyplomatycznej, szkoła społeczna czy szkoła europejska z sekcją polską), są to miejsca, które gromadzą społeczność polską, zbliżają ją do siebie, organizują im czas, a w rezultacie tego skłaniają dzieci do posługiwania się językiem polskim, nie tylko w domu.

O ile trudno spodziewać się, że polonijna szkoła pojawi się w każdej małej miejscowości w Belgii, o tyle zdecydowanie można wskazać regiony w Królestwie Belgii, gdzie szkolnictwo nie jest rozwinięte. Jednym z nich jest prowincja Hainaut w regionie Walońskim, na południu kraju.

Pomysł utworzenia nowej szkoły polskiej na tym terenie narodził się dosyċ dawno. Inicjatorem całego projektu była Polska Macierz Szkolna w Belgii, organizacja zrzeszająca polskie szkoły społeczne działające w Królestwie Belgii, z którą szkoła pozostaje statutowo związana. Na siedzibę nowej placówki wybraliśmy Soignies – niewielkie miasteczko w Walonii położone 40 km na południowy zachód od Brukseli. Prężnie działająca polonia belgijska zamieszkująca tę okolicę okazała się źródłem nieocenionej pomocy w kwestiach logistycznych i organizacyjnych, niezbędnych do założenia nowej szkoły.

Pierwsze działania w tej kwestii poczyniliśmy już na początku roku i całe przedsięwzięcie nabierało rozmachu. Niestety, wiosenny lockdown i sytuacja epidemiologiczna w kraju, prawie całkowicie uniemożliwiły kontynuację projektu, który pozostał w zawieszeniu do wakacji. Pod koniec letnich miesięcy prace nad projektem zostały wznowione, tym razem z podwójną intensywnością. Pomimo panującej w całej Europie pandemii, wysiłkiem wielu wolontariuszy, edukatorów, zaangażowanej w sprawy szkoły okolicznej Polonii, powstała nowa polska placówka, która 12 września 2020 roku oficjalnie rozpoczęła pierwszy rok szkolny dla swoich uczniów.

Czas pandemii i życie społeczeństwa ograniczone wieloma restrykcjami i obostrzeniami, w znacznym stopniu utrudniały sprawną organizację nowej jednostki. Dotyczy to głównie problemów komunikacyjnych z władzami miateczka w celu poszukiwania siedziby dla szkoły oraz uzasadnionego lęku przed wynajęciem sal lekcyjnych dla społeczności polskiej. Pojawiające się ze strony belgijskiej ogromne obawy o bezpieczeństwo i zdrowie ich uczniów, wynikające z wprowadzenia dodatkowych zajęċ sobotnich (a wraz z nimi nowej grupy ludzi wraz z dziećmi i młodzieżą) do szkół belgijskich funkcjonujących w normalnym systemie kształcenia, okazały się wielokrotnie paraliżujące i decydujące w kwestii odmowy współpracy. Ostatecznie udało się znaleźć bezpieczną przystań i miejscem, w którym zainaugurowaliśmy nasza działalność stała się miejska szkoła podstawowa zlokalizowana w samym centrum Soignies. Czyste, wyposażone i przestrzenne sale z widokiem na najcenniejszy w miasteczku zabytek – Katedrę Św. Vincenta – stały się ośrodkiem cotygodniowych spotkań polskich dzieci i ich rodzin.

Szkoła to również nauczyciele. Jesteśmy dumni, że w tych trudnych okolicznościach i nieprzychylnych warunkach, udało nam się zebrać zespół charyzmatycznych nauczycieli, specjalistów i pasjonatów, którzy dokładają wszelkich starań, aby poznawanie kraju pochodzenia było dla dzieci fascynującą przygodą i sposobem na poznanie samego siebie. Tworzymy szkołę radosną, ciepłą i życzliwą. Naszym celem jest wychowanie świadomej swojego dziedzictwa kulturowego Polonii pielęgnującej swoje korzenie, wzrastajacej w poczuciu przynależności do dwóch kultur, dumnej ze swojej dwujęzyczności i otwartej na pełną integrację ze środowiskiem lokalnym. Pragniemy przekazaċ uczniom podwójna moc sprawczą, która z pewnością stanie się ogromnym atutem w pokonywaniu przeszkód na ich dorosłej drodze. Mamy nadzieję, że nasza szkoła stanie się miejscem ukształtowania silnych relacji rówieśniczych oraz inicjatorem utrwalania najbardziej pozytywnych elementów tożsamości rodziców.

.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Podstawie Programowej opracowanej przez MEN dla uczniów polskich uczących się za granicą. Nauczyciele, uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości ucznia, pracują z podręcznikami polonijnymi w pełni odpowiadającymi specyfice, potrzebom i wymaganiom współczesnych szkół polonijnych. Od września 2020 roku oferujemy naukę w następujących grupach wiekowych:

Przedszkole (3-5 lat)

Zerówka (5-6 lat)
Klasa 1 (6-7 lat)
Klasa 2 (7-8 lat)
Klasa 3 (8-9 lat)
Klasa 4 (9-10 lat)
Klasa mieszana : Język polski od podstaw.

W ramach zajęċ dodatkowych proponujemy religię prowadzoną przez dyplomowaną katechetkę. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zaangażowanych w życie szkoły rodziców, planujemy utworzenie sekcji języka polskiego dla dorosłych oraz innych kursów czy grup wsparcia. Mamy nadzieję, że Polska Szkoła w Soignies stanie się również miejscem spotkań i wymiany informacji wśród tutejszej społeczności polonijnej.

Kiedy niemożliwe staje się możliwe? Może więc tak po kolei: zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego (św. Franciszek z Asyżu).

.

Dr Lidia Zabrocka

Dyrektor Polskiej Szkoły w Soignies, Belgia

Poprzedni artykułBabcia Bożenka: Czekam na panią Renię
Następny artykułChcę zostać modelką z alopecją

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj