Pani Joanna Kasprzyk jest jedną z laureatek tegorocznego międzynarodowego Konkursu „Polonijny Rodzic na 6”. Konkurs został zainicjowany przez Komisję Kulturalno – Oświatową – Szkoła Polska w Portland w 2018 roku i jego celem jest docenienie roli polonijnego rodzica w wychowaniu dzieci w polskich tradycjach i utrzymaniu języka polskiego w rodzinie.

Pani Joanna jest rodzicem ze Szkoły Polskiej  im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu. Mama trzynastoletniej Julii i ośmioletniego Kuby. Ze szkołą jest związana od 7 lat. Z wykształcenia magister turystyki, pracuje w wiedeńskiej Izbie Gospodarczej, w dziale organizacji imprez.

Do rozmowy zaprosiliśmy również dyrektor szkoły panią Hannę Kaczmarczyk, która kieruje placówką od 25 lat.

Joanna Kasprzyk z uczniami

Gratulujemy nagrody. Jakie ona ma znaczenie dla Pani i dla szkoły?

Joanna Kasprzyk: Dziękuję bardzo. Jest mi ogromnie miło, że moja działalność została dostrzeżona i doceniona. Jest to dla mnie dodatkowa motywacja do dalszej pracy na rzecz szkoły i uczniów. 

Hanna Kaczmarczyk: Bardzo się cieszę z przyznania nagrody Przewodniczącej Rady Rodziców pani Joannie Kasprzyk, która od lat związana jest z naszą szkołą i wykazuje się dużym zaangażowaniem. Jest to sposób na docenienie działalności rodziców na rzecz szkoły, a także motywowanie innych do podejmowania kolejnych działań społecznych. Bardzo ważne jest, aby rodzice czuli się docenieni i tym chętniej angażowali się w życie szkoły.

Odwiedziłam Waszą szkołę na koncie FB i portalu. Wygląda na to, że macie bardzo dobre warunki lokalowe i duży ogródek. Jak to pomaga Wam prowadzić i rozwijać szkołę?

H. K.: Szkoła Polska wynajmuje pomieszczenia w jednej z najbardziej renomowanych szkół austriackich – Kollegium Kalksburg, chlubiącej się kilkusetletnią tradycją i świetnymi wynikami nauczania. Dzięki bardzo dobrej współpracy możemy swobodnie dysponować salami lekcyjnymi, czyli udekorować je polskimi elementami, sprawić, że uczniowie czują się jak w prawdziwej polskiej szkole. Dodatkowo możemy korzystać z sal wykładowych, teatralnych oraz skwerów i boisk szkolnych. To umożliwia nam organizowanie dużych imprez, integrujących społeczność szkolną, jak jubileusze szkoły, spotkania z pisarzami, spektakle szkolnej grupy teatralnej, marsze niepodległości, Bieg Tropem Wilczym, pikniki i festyny szkolne. Niezwykle ważne jest, aby uczniowie i rodzice utożsamiali się z polską szkołą, mieli swoje miejsce, w którym czują się bezpiecznie i które traktują jak „własne” – gdzie mogą udekorować sale, zostawić rzeczy, poczuć się jak w szkole w Polsce. Jak gospodarze, a nie tylko lokatorzy.

.

Akcja „Przerwa na czytanie”

Ilu było uczniów w minionym roku szkolnym i jak zapowiada się nowy rok?

H. K.:W roku ubiegłym mieliśmy 470 uczniów, w roku następnym zapowiada się około 500 uczniów, ponieważ otwieramy dodatkowo dwa oddziały dziecięce. Nadal trwa rekrutacja do klas pierwszych. W zasadzie liczba uczniów utrzymuje się na podobnym poziomie, zmniejszenie nastąpiło bezpośrednio po okresie pandemii, ale teraz sytuacja się stabilizuje.

Czy Waszym zdaniem trzeba teraz uczyć tak, by utrzymać ucznia  do końca programu szkoły i więcej jest wysiłku ze strony nauczycieli i rodziców, niż to było  10 lat temu?

H.K.: Oczywiście, że należy dokładać wszelkich sił, aby utrzymać uczniów jak najdłużej w Szkole Polskiej. Niestety, typowe zjawisko to odchodzenie uczniów po zakończeniu szkoły podstawowej. Składa się na to wiele przyczyn, w tym duże obciążenie nauką w szkołach austriackich, problemy z pogodzeniem planów zajęć (szkoły austriackiej organizują zajęcia obowiązkowe także po południu, kiedy my pracujemy). W porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat istnieje dużo bogatsza oferta dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży, wyrosło nam inne pokolenie, pokolenie „cyfrowe” , do którego trzeba docierać innymi metodami i sposobami oraz za pomocą innych pomocy dydaktycznych, aby nauka była nie tylko efektywna, ale też ciekawa i wciągająca.Szkoła to nie tylko wyniki nauczania, ale skomplikowany proces wychowawczy, proces integracji ze szkołą i środowiskiem, budowanie więzi z Polską, ale też ze sobą nawzajem, dostarczanie ciekawej oferty, budowanie tożsamości szkoły. Bez tego na pewno nie uda się zatrzymać uczniów w szkole.

Jubileusz 45-lecia Szkoły

J. K.: Szybkie tempo życia, czas spędzany przed ekranem komputera, nauka w dwóch szkołach, nadmiar dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, trudny okres pandemii, a co za tym idzie ograniczenie kontaktów międzyludzkich to niektóre z czynników wpływających na motywację młodzieży do kontynuacji nauki w szkole polskiej. To tylko dzięki kreatywności nauczycieli i zaangażowaniu rodziców możliwe jest to, że młodzież chce poznawać język, historię i kulturę kraju, z którego pochodzą ich rodzice.

Jestem pod ogromnym wrażeniem jak działa Rada Rodziców w Waszej szkole, są nawet zamieszczane szczególowe raporty finansowe na Waszym portalu. Pani Joasiu, jest pani przewodniczącą Rady, jak pracuje się w Waszej Radzie? Na jakie wyzwania trafiacie?

J. K.: Wszystkie organy naszej szkoły: dyrekcja, rada pedagogiczna, rada rodziców są w pełni zaangażowane w pracę na rzecz placówki i jej uczniów. Efektywność naszej działalności wynika z bardzo dobrej współpracy. Jedynie obecnym wyzwaniem jest zmotywowanie większej ilości rodziców do aktywnego włączenia się w życie szkoły. Razem można więcej i lepiej.

Wycieczka do Krakowa

Zawsze był ważny rodzic w edukacji polonijnego ucznia, a czy teraz jego rola jest Pani zdaniem, bardziej zauważana przez szkołę i inne instytucje?

J. K.: Podczas wielu uroczystości szkolnych podkreślana jest istotna rola rodziców w edukacji polonijnej dzieci. Ze strony dyrekcji, nauczycieli, zaproszonych gości zawsze płyną słowa uznania nie tylko dla uczniów, za podejmowanie  wysiłku i uczestniczenie w dodatkowych zajęciach, ale i dla rodziców, którzy dbają o edukację swoich dzieci i inwestują w ich dwujęzyczność.

Jakie są Wasze plany na nowy rok szkolny 2023/24?

H. K.: Każdy rok szkolny to nowe plany i wyzwania. W roku 2022 obchodziliśmy jubileusz 45-lecia szkoły, co wymagało ogromnego wysiłku organizacyjnego, natomiast w następnym roku szkolnym skoncentrujemy się na udoskonaleniu i wzbogaceniu programów dydaktyczno-wychowawczych. Staramy się jednak zachowywać sprawdzone cykle edukacyjne i cele priorytetowe, przekładając je na nowe sposoby realizacji, np. kontynuować będziemy edukację patriotyczną (obchody rocznic narodowych, spotkania ze świadkami historii, marsze patriotyczne, udział w obchodach rocznic wyzwolenia obozu Mauthausen-Gusen). Cykle: Troska o język polski – Dni Języka Ojczystego i Dni Wielojęzyczności,  Wspieranie czytelnictwa – wieczory i poranki czytania, zakupy nowości, konkursy czytelnicze, spotkania z pisarzami (we wrześniu z pisarzem Rafałem Witkiem), Wspieranie talentów – organizacja i propagowanie konkursów, Współpraca ze środowiskiem np. organizacjami polonijnymi. Będziemy kontynuować unowocześnienie bazy pomocy dydaktycznych i wykorzystywanie nowoczesnych pomocy zakupionych w ramach projektu Laboratoria przyszłości dla kształtowania kompetencji uczniów, potrzebnych współcześnie. Będziemy też kontyunować nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami i wymieniać doświadczenia.

.

Występ szkolnego zespołu tanecznego w Ambasadzie RP w Wiedniu

J. K.  Oprócz cyklicznych imprez jak mikołajki, bal karnawałowy, festyn na zakończenie roku, planujemy wstępnie organizację m.in. spotkania z redaktorem „Poloniki”, panem S. Iwanowskim, Dnia Tańca Ludowego w październiku, gdzie zaprezentuje się nasz szkolny zespół taneczny i zespół folklorystyczny ,,Mazurki” i spektakl świąteczny ,,Teatru Trip” z Polski i warsztaty teatralne.

Dziękuję za rozmowę. Życzymy powodzenia w nowym roku szkolnym!

.

Rozmawiała: Danuta Świątek

Zdjęcia: archiwum szkoły

Poprzedni artykułAkcja Pisania Listów do Powstańców Warszawskich
Następny artykuł„Historie rodzinne” – filmowy Konkurs dla dzieci, młodzieży i dorosłych na IX Polonijny Dzień Dwujęzyczności
Redaktor naczelna portalu. Dziennikarka prasowa. Adiunkt w Hunter College w NYC. Lauretka Nagrody im. Janusza Korczaka (2022) i Nagrody Marszałka Senatu w konkursie „Polki poza Polską” (2023). Wyróżniona Medalem KEN za pracę w polonijnych szkołach. Absolwentka Columbia University w NYC. Była korespondentka „Życia Warszawy” i „PANI” w Nowym Jorku. Współpracowała z amerykańską edycją „BusinessWeek” i „Working Mother”. Autorka książek m. in. “Kimberly”, „Kimberly jedzie do Polski” i współautorka „Przewodnika po Nowym Jorku”. Koordynatorka akcji „Cała Polonia czyta dzieciom” w USA. Terapia reminiscencyjna jest jej wielką pasją. Kontakt: DanutaSP@outlook.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj