O portalu

O stronie Dobra Szkoła Nowy Jork

Jedną z najbardziej żywych kwestii w wychowaniu młodej generacji Polaków urodzonych poza granicami Polski, jest wzbudzenie ich zainteresowania i zachęcenie do poznawania kultury i historii Polski oraz nauki języka swoich rodziców. Wierzymy, że cel ten dużo szybciej można osiągnąć przy użyciu nowoczesnych i atrakcyjnych dla młodego pokolenia form przekazu.

www.DobraSzkolaNowyJork.com  – to portal kulturalno – informacyjny, Strona skierowana jest do polonijnych rodziców i nauczycieli na całym świecie, animatorów kultury, promotorów nowoczesnej edukacji, wszystkich zainteresowanych tematyką szkolnictwa. Strona jest też platformą wymiany doświadczeń nie tylko osób związanych z edukacją, ale również polonijnych artystów, dziennikarzy i pomysłodawców lokalnych inicjatyw.

Portal poświęca bardzo wiele miejsca zagadnieniom dwujęzyczności i promowania komunikacji w ojczystym języku wśród polskich rodzin. Na stronie prowadzony jest Serwis Wszystko o Dwujęzyczności, w którym publikowane są artykuły, wywiady, aktualności w badaniach naukowych na temat zagadnień dwujęzyczności u dzieci i młodzieży wychowanych poza granicami Polski. Serwis ma na celu wspierać rodziców i nauczycieli w pracy nad krzewieniem i rozwojem języka polskiego wśród najmłodszych pokoleń Polaków, jak również popularyzować najnowsze badania nad dwujęzycznością najważniejszych ekspertów w tej dziedzinie na świecie. Od początku swojego istnienia (2014 r) Serwis z swoimi informacjami przyczynił się do kilku doktoratów i opracowań badawczych na temat Polonii i języka polskiego.

Portal działa od początku 2010 roku w ramach Fundacji DSNY (poprzednio Fundacja Dobra Polska Szkoła). Siedziba redakcji znajduje się w Nowym Jorku. Zarówno fundacja jak i portal działały od początku 2010 roku pod nazwą Dobra Polska Szkoła, w 2020 roku w wyniku poszerzenia swoich działań fundacja zmieniła swoją nazwę na Fundacja DSNY, a portal na Dobra Polska Szkoła Nowy Jork. 

Obecna Fundacja DSNY oraz portal www.DobraSzkolaNowyJork.com nie ma nic wspólnego z działaniami obecnej Fundacji Dobra Polska Szkoła. 

Zarówno Fundacja DSNY jak i zespół skupiony wokół portalu  podejmuje działania, które promują polską kulturę, przybliżają Polskę nowym młodym pokoleniom urodzonym w USA, inspirują i motywują do nauki ojczystego języka. Są to m.in. cykliczne akcje prowadzone w polskich szkołach lub polonijnych organizacjach, propozycje warsztatów pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, zajęć artystycznych, specjalne wydarzenia kulturalne, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, filmy i in.

Do najbardziej rozpoznawalnych projektów fundacji należy wprowadzenie nowego polonijnego święta na całym świecie Polish Bilingual Day (Polonijny Dzień Dwujęzyczności), którego fundacja jest głównym koordynatorem i prowadzącym platformę Dnia Dwujęzyczności www.PolishBilingualDay.com Do innych projektów fundacji organizowanych w polonijnym środowisku należą akcje: W naszym domu mówimy po polsku! ,Polish Your Polish, Cała Polonia czyta Dzieciom, Polskie książki do bibliotek polonijnych szkół. Na portalu działa również Klub Młodych Literatów prezentujący twórczość literacką polonijnej młodzieży i zachęcający ich do pisania w języku ojczystym.