Papież Jan Paweł II mówił: „Idźcie naprzód z nadzieją!”, bo nadzieja jest w tym, że zło można zwyciężyć tylko dobrem. Pod takim hasłem odbył się w minioną niedzielę, 8 października, XVII Dzień Papieski. Poprzedza on kolejną rocznicę wyboru naszego Wielkiego Polaka na Stolicę Piotrową. Koordynatorem Dnia Papieskiego była Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Przeprowadzono również kwestę na stypendia dla uzdolnionej młodzieży – podopiecznych tej Fundacji. Została ona powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku jako wyraz wdzięczności papieżowi za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 roku. W ciągu szesnastu lat swojej działalności objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. 2300 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy niezwykły, żywy pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.

„Dzięki fundacji młodzi ludzie z niezamożnych rodzin mogli zrealizować swoje marzenia” – podkreślał stypendysta Adrian, który na jubileuszowym nabożeństwie w kościele św. Krzyża w Warszawie dziękował darczyńcom, mówiąc o tysiącach studentów i  absolwentów Fundacji.

Dzień Papieski obchodzony był w całej Polsce, a także w środowiskach polonijnych, podczas którego modlitewnie łączyliśmy się z obecnym papieżem Franciszkiem oraz wracaliśmy do różnych etapów  życia, posługi papieskiej oraz nauczania Jana Pawła II. Wspominaliśmy go także jako zwykłego, życzliwego człowieka biorącego w ramiona małe dzieci, pochylającego się nad słabszymi, opuszczonymi. Pamiętamy też Jego starość, choroby, cierpienia oraz śmierć. Odchodził na oczach całego świata.

„Jan Paweł II jest jak mój Anioł Stróż. Spotykam go na wielu zakrętach i radzę się go, gdy mam podjąć ważną decyzję. Kiedy nie myślę o nim zbyt długo, pojawia się w najmniej oczekiwanych momentach” – pisze w swoim świadectwie Małgosia, studentka papieskiego stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia. – „Dobrze radzi, zmusza do wysiłku intelektualnego, wymaga – nawet po śmierci. Słucha, kiedy do niego mówię. Bardzo przeżyłam jego odejście, bo nie udało nam się spotkać. Pokazał mi jak godnie znosić cierpienie i przyjmować wolę Boga. I… też lubił słodycze!”

Napisano wiele o życiu, pontyfikacie i nauczaniu Jana Pawła II. Kim jest dla nas Jan Paweł II i ile Mu zawdzięczamy? W wypowiedziach stypendystów Fundacji znajdziemy wiele cennych  treści.

„Wywiera On ogromny wpływ na życie każdego z nas, mimo iż większość stypendystów nigdy nie miała nawet okazji osobiście go spotkać.-Czytam informacje na portalu internetowym.”- Pragniemy tu, na ziemi, nawoływać do wcielania w życie wyznawanych przez Niego wartości i wierzymy, że oręduje On za nami w niebie.”

„-Św. Jan Paweł II był dla mnie pomnikiem. Podziwiałem Go tak samo, jak podziwia się te wszystkie mniej lub bardziej patetyczne, a czasem i karykaturalne, statuy. Idziesz obok i wiesz, że jest to ktoś ważny, bo inaczej nie stawialiby go na cokole w centrum miasta. Moje emocje względem Niego zawierały się w bezwiednie wypowiadanym – parafrazując Gombrowicza – “Jan Paweł II wielkim Polakiem był”. Ot, takie ze mnie pokolenie JP2 było. Aż w końcu, całkiem przypadkowo, trafiłem poprzez konkurs o indeks na studia im. Bpa Jana Chrapka do Fundacji. Dali mi indeks, stypendium i przyjaźnie, które, jak się zdaje, przetrwają do końca życia. Nie wypadało więc ograniczać się do “pomnikowej” znajomości św. Jana Pawła II. Poznanie Jego myśli, dzieł, twórczości musiało ustąpić jednak wrażeniu, jakie wywarli na mnie inni stypendyści. Owszem, na początku myślałem, że trafiłem do sekty – obejmowanie się na przywitanie, wspólne spotkania, modlitwy, imprezy. Po jakimś jednak czasie to dzięki tym ludziom dostrzegłem sedno przesłania Jana Pawła II do młodych, zobaczyłem, jak to jest żyć wiarą na co dzień. I za tą możliwość spotkania Jego “żywego pomnika” będę dziękował Mu do końca życia.

Tomasz R. absolwent

„-Dla mnie Jan Paweł II jest wspaniałym wzorem, który staram się naśladować. Jego życie uczy mnie pokory wobec Boga. Wszystkie Jego nauki pomimo upływu lat są wciąż tak samo aktualne. Nasz kochany Papież pokazywał nam, że należy zmieniać świat zaczynając od samego siebie. Całe życie Karola Wojtyły pokazuje nam, jak należy realizować słowa „Totus Tuus Maria”, i jak być prawdziwym chrześcijaninem. On naprawdę ukazał nam tajemnicę Bożego Miłosierdzia, wybaczając zamachowcy, który omal Go nie zabił. Ojciec Święty jednoczył chrześcijan na całym świecie zacierając pozornie nieprzekraczalne granice.

Jakub K. licealista

„Ojciec Święty był dla wielu ludzi wzorem i nauczycielem. Wszystkich ludzi traktował jednakowo, potrafił wybaczać nawet osobom, które Go bardzo zraniły. Nie było dla Niego ludzi lepszych i gorszych. Kochał i szanował każdego człowieka. Nauczył nas, jak otwierać swe serce i nie bać się świętości. Papież Jan Paweł II to człowiek taki, jak my, ale Jego piękne, przepełnione miłością serce, potrafiło zjednoczyć miliony ludzi różnych wyznań i narodowości. Jest prawdziwym wzorem do naśladowania.

Adam W, gimnazjalista

Od śmierci św. Jana Pawła II minęło już 12 lat, a ten następca Świętego Piotra w Dniu Papieskim wciąż łączy Polaków na całym świecie. I ci w kraju nad Wisłą i ci z różnych zakątków świata w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Irlandii, Szwecji, Norwegii, Kanadzie, Argentynie, Australii czy Francji spotykali się na Eucharystiach i wspólnej modlitwie, organizowali konferencje, wystawy i koncerty, aby wspólnie pielęgnować pamięć o jednym z największych z Polaków.

Dzień Papieski w każdym roku ma swoje hasło, wskazujące na istotny obszar papieskiego nauczania. Hasło to stanowi osnowę wszystkich wydarzeń modlitewnych, liturgicznych i artystycznych. W tym roku były to słowa: ”Idźmy naprzód z nadzieją”. Zaczerpnięte zostało z listu apostolskiego św. Jana Pawła II „Novo millennio ineunte” wydanego na zakończenie Roku Jubileuszowego 2000. Jak przypomniał przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” kard. Kazimierz Nycz, jubileuszowy list papieża jest nauką o nadziei. Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszyły seminaria naukowe, panele dyskusyjne, konkursy, wystawy, sztuki teatralne, wieczory poetyckie, imprezy sportowe, kulturalne, artystyczne, między innymi koncert galowy Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowany przez TVP 1 i TVP Polonia.

Przygotowanie uroczystości było dużym wyzwaniem organizacyjnym, w które angażowali się tysiące wolontariuszy, m.in. harcerze, ministranci, aktorzy, dziennikarze, piosenkarze oraz sami stypendyści. Fundację wspierał w tym wyjątkowym przedsięwzięciu Ogólnopolski Komitet Organizacyjny Dnia Papieskiego, w którego skład wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji i duszpasterstw z całego kraju.

Dzień Papieski był przede wszystkim dniem duchowej łączności z obecnym Ojcem Świętym i modlitwy w jego intencjach. We wszystkich parafiach całej Polski w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski odczytywany był list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Odprawiane były Msze Święte w intencji Papieża, podczas których głoszono homilie i katechezy poświęcone nauczaniu św. Jana Pawła II. W wielu parafiach odbywały się liczne nabożeństwa oraz nocne czuwania połączone z medytacją nad papieskimi tekstami.

Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi była organizowana tego dnia publiczna zbiórka pieniędzy, w której corocznie udział bierze blisko 100 tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk, wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II, jakim nazywani są stypendyści Fundacji.

W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku Królewskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wręczyła jedną z najbardziej prestiżowych nagród w Kościele katolickim – nagrodę TOTUS.

Laureatem nagrody głównej Totus Tuus w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” zostało Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie. W ten sposób Kapituła Nagród podziękowała za wyjątkową aktywność i organizację procesu dydaktyczno – wychowawczego, w szczególny sposób przyczyniającego się do upowszechniania nauczania Świętego Jana Pawła II na Wileńszczyźnie. Nagrodę specjalną TOTUS TUUS otrzymali Twórcy muzycznej, choreograficznej i literackiej oprawy wydarzenia Światowych Dni Młodzieży 2016. Uroczysta gala odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Statuetki przekazano w czterech kategoriach.

Dniu Papieskiemu towarzyszyło także kilkadziesiąt innych dużych wydarzeń artystycznych, zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Zwieńczeniem był Koncert Papieski, który w ubiegłych latach odbywał się najczęściej na Placu Zamkowym w Warszawie, natomiast obecnie rokrocznie miejsce ulega zmianom. Dzień Papieski wykraczał też poza granice Polski. Do obchodów włączają się polskie parafie i Polonia zamieszkująca m.in. Australię, Stany Zjednoczone, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Kazachstan.

XVII Dzień Papieski to święto całego polskiego Kościoła. W każdym miejscu Polski centralnym wydarzeniem Dnia Papieskiego była Msza Święta, podczas której dziękowano Bogu za dar posługi apostolskiej Jana Pawła II. Podczas wielu Eucharystii stypendyści Fundacji modlili się za darczyńców Fundacji oraz dziękowali za wszelkie otrzymane dobro. W większości miast akademickich rozstawione były „miasteczka rodzinne” z licznymi atrakcjami dla dzieci oraz całych rodzin.

 

Bożena Chojnacka

Poprzedni artykułPropozycja książkowa na III Polonijny Dzień Dwujęzyczności
Następny artykuł25-lecie Joseph’s Dance Studio
Bożena Chojnacka
dziennikarka prasowa z wieloletnim doświadczeniem w Polsce i USA. Od lat sercem związana z portalem. Autorka książki pt: Żabką przez ocean”. Szczęśliwa mama i babcia dwojga utalentowanych sportowo wnucząt: Adasia i Zuzi.Przez ponad 10 lat na stałe mieszkała w Nowym Jorku. Powróciła do rodzinnej Ostrołęki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj