12924343_1311803438834746_6373439228067271694_n

Integracja środowiska polonijnej szkoły poprzez projekt edukacyjny, współdziałanie trzech podmiotów: uczniowie – rodzice – nauczyciele.

Autor projektu: Helena Sołtys

 

Forma realizacji projektu: happening historyczny

Temat: 1050. rocznica Chrztu Polski 

cel : Gniezno – promocja pierwszej stolicy Polski, utrwalanie znajomości symboli narodowych,budzenie poczucia przynależności do polskiej grupy etnicznej, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty szkolnej

realizatorzy projektu: uczniowie klas zerowych, klas szkoły podstawowej, klas dwujęzycznych (PSL), klas licealnych,nauczyciele, rodzice

 

klasa: „PSL”

Inscenizacja legendy o Lechu, Czechu i Rusie

– budowanie integracji grupy poprzez teatr i odgrywane role, włączanie w realizację inscenizacji rodziców, poszerzanie słownictwa dzieci dwujęzycznych, poczucie wspólnoty klasowej przy realizacji inscenizacji.

Potrzebne są: wykonane rekwizyty np.tarcze, miecze,opaski, wianki i zaadoptowane na okoliczność inscenizacji stroje

Co zyskamy: budowanie więzi i pozytywne relacje między uczniami w klasie, aktywny udział uczniów bez względu na kompetencje językowe, motywację uczniów do działania i stawiania sobie wymagań, satysfakcję uczniów, poczucie przynależności do wspólnoty szkolnej.

 

klasa: „O”, „I” , „PSL-poziom I”

Kto Ty Jesteś?- Polak Mały / Jaki znak T wój – Orzeł Biały

– kolorowanka, odciski dłoni uczniowie oglądają inscenizację legendy przygotowanej przez koleżanki i kolegów z klasy dwujęzycznej, po obejrzeniu i wysłuchaniu legendy nauczyciel pokazuje i omawia godło Polski, tłumaczy uczniom pojęcie – symbol narodowy, rozdaje kartki z godłem do pokolorowania, uczy dzieci rozumienia wersów Katechizmu polskiego dziecka wg Władysłwa Bełzy. Po wykonaniu zadania dzieci na wspólnej planszy odciskają stempel swej dłoni umoczonej w czerwonej farbie wokół narysowanego na planszy orła, tworząc czerwone tło. Po wykonaniu obu czynności nauczyciel zadaje uczniom pytania z katechizmu, na które uczniowie odpowiadają, a na słowa Orzeł Biały unoszą swe kartki w górę, manifestując radość z wykonanego projektu.

Potrzebne są: kredki- żółta, czerwona, czerwona farba, plansza z wizerunkem godła.

Co zyskamy: poznanie legendy przez uczniów, utrwalenie dwóch wersów z Katechizmu polskiego dziecka wg Władysława Bełzy, umiejętność rozumienia poleceń, rozumienie przez uczniów pojęcia symbol narodowy, rozpoznawanie i znajomość przez uczniów polskiego godła, radość uczniów z wykonanego projektu.

Wzór godła

 

Godło-kolorowanka

 

klasa: „II”, „PSL- poziom II”

Chorągiewki w polskich barwach narodowych

Uczniowie oglądają film o polskich symbolach narodowych https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c

Nauczyciel zwraca uwagę na jeden z symboli narodowych – flagę, pokazuje uczniom polską flagę, zwraca uwagę na jej barwy i ich ułożenie. Mówi o Dniu Flagi, uczy do niej szacunku, tłumaczy uczniom pojęcie – symbol narodowy. Rozdaje dzieciom przygotowane kartki, które obustronnie uczniowie kolorują. Pomaga uczniom zainstalować przygotowane patyczki /należy zwrócić uwagę na średnicę dziurek wykonanych dziurkaczem, średnica otworu winna odpowiadać grubości patyka/.

Potrzebne są: dziurkacz, hot glue gun, wkłady do klejenia na gorąco.

Poniżej wzór: przez dziurki przekładamy patyczek i u góry flagi przyklejamy na gorąco.

Co zyskamy: rozumienie przez uczniów pojęcia symbol narodowy, rozpoznawanie i znajomość przez uczniów polskiego godła, utrwalenie dwóch wersów z Katechizmu polskiego dziecka wg Władysława Bełzy, umiejętność rozumienia poleceń, radość uczniów z wykonanego projektu.

 

klasa: „III”

Wydzieranka – GODŁO POLSKI (tissue paper)

Uczniowie oglądają film o polskich symbolach narodowych https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c

Na dużym arkuszu brystolu uczniowie otrzymują narysowane godło Polski. Zadaniem uczniów jest: wspólnie przygotować i nakleić z „tissue paper” czerwone i żółte kuleczki, tworząc tło godła oraz koronę i pazury orła, orzeł pozostaje biały. Na wykonanej wydzierance należy umieścić nazwę pierwszej stolicy Polski – GNIEZNO.

Potrzebne są: plansza z narysowanym orłem, czerwony, złoty lub żółty tissue paper, klej w sztyfcie, pisak dowolnego koloru.

Co zyskamy: integracja grupy, rozumienie przez uczniów pojęcia symbol narodowy, rozpoznawanie i znajomość przez uczniów polskiego godła, rozumienie i wykonywanie poleceń, radość uczniów z wykonanego projektu.

 

klasa: „IV”

Amerykańskie gniazdo – słodkie jedzenie, słodkie życie – Nestle – gnieździć się.

Opis prodktów firmy Nestle  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nestl%C3%A9_brands#Cereals

Zdjęcia produktów firmy Nestle https://www.google.com/search?q=nestle+products&espv=2&biw=1517&bih=714&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiG_YTs1O3LAhVMQiYKHQ8VAv 8QsAQIPQ&dpr=0.9

Nauczyciel pokazuje uczniom logo firmy Nestle. Zaprasza uczniów do wypowiedzi na temat loga.

W wypowiedziach pojawią sie słowa np.: gniazdo, rodzina, dobre-smaczne jedzenie, dobre-szczęśliwe-słodkie życie.

Nauczyciel tłumaczy uczniom znaczenie słowa NESTLE – GNIEŹDZIĆ SIĘ, kształtuje rozumienie pojęć: gniazdo, wspólnota, dom rodzinny, rodzina, bezpieczeństwo, miłość, zgoda, jedzenie, życie itp. Ukazuje analogię loga z legendą o początkach państwa polskiego i nazwą pierwszej stolicy Polski – Gniezno. Opowiada o księciu Mieszku, który poprzez przyjęcie chrztu dał poczucie jedności, bezpieczeństwa i wspólnoty wszystkim swym poddanym.

Uczniowie wspólnie budują gniazdo dla przyniesionych produktów. Wkładając produkty do wykonanego z gałęzi i patyków gniazda uczą się, poczucia wspólnoty i rozumienia znaczenia słów: „było moje – jest nasze”.

Potrzebne są: kosz wiklinowy lub koło w kształcie gniazda wycięte ze styropianu, gałązki, patyczki przyniesione przez uczniów, może być przydatny hot glue gun i wkłady do klejenia na gorąco, przyniesione przez uczniów produkty firmy NESTLE, koniecznie z logo-nazwą firmy.

Co zyskamy: poczucie więzi i klasowej wspólnoty, integrację grupy, rozumienie pojęcia gnieździć się, rozumienie etymologii nazwy Gniezno, satysfakcję z wspólnie wykonanego projektu.

 

klasa: „V”

Gniezno – tam gdzie rodziła się Polska!

Uczniowie przygotowują Biuro Informacji Turystycznej. W biurze poprzez atrakcyjną reklamę można poznać historię miasta Gniezno, zobaczyć ciekawe miejsca i zapoznać się z ciekawostkami n/t nazwy miasta np.

Gniezno – pierwszą stolicą Polski, Gniezno – stolicą chrześcijaństwa,Gniezno to Zjazd Gnieźnieński w 1000 roku., Gniezno – nazwa miasta pochodzi od polskiego słowa „gniazdo” oraz „gnieździć się”., Gniezno – to legenda o powstaniu państwa polskiego pt. O Lechu, Czechu i Rusie., Gniezno – miasto kronacji pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego w 1025 roku., Jan Paweł II – honorowy obywatel miasta Gniezna. Gniezno – pierwszą metropolią kościelną w Polsce., Gniezno – miasto św. Wojciecha.,Gniezno – siedziba prymasa Polski., Gniezno – miasto w Wielkopolsce.,Gniezno  – miasto, które liczy ponad 70 000 tysięcy mieszkańców.

Na cześć miasta Gnieznem nazwano: lodowiec, pierwszy polski ośmioosobowy samolot pasażerski, samolot Boeing 767 Polskich Linii Lotniczych Lot, okręt Marynarki Wojennej RP,Światowy Zlot Harcerstwa Polskiego „Gniezno 2000”, Narodowy Bank Polski wydał monetę o nominale 2 złotych upamiętniającą Gniezno.

Fotografie: denar Mieszka I, denar Bolesława Chrobrego, pięczęć z herbem Gniezna, konfesja św.Wojciecha, Drzwi Gnieźnieńskie, katedra, pomnik Bolesława Chrobrego

Przez Gniezno przebiegają szlaki turystyczne

Szlak Piastowski,  Szlak Romański, Wielkopolska Droga św. Jakuba

W Gnieźnie są dwa muzea: Muzeum Początków Państwa Polskiego, Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Potrzebne są: fizyczna mapa Polski (każdy uczeń powinien umieć wskazać na mapie miasto GNIEZNO) Każdy uczeń przygotowuje planszę z wybranym napisem np.

Gniezno – pierwszą stolicą Polski Gniezno – stolicą chrześcijaństwa

Gniezno to Zjazd Gnieźnieński w 1000 roku

Gniezno – nazwa miasta pochodzi od polskiego słowa „gniazdo” oraz „gnieździć się”       itp.

Co zyskamy: Biuro Informacji Turystycznej ma na celu zapoznanie uczniów z historią miasta, jego położeniem, zabytkami, ciekawostkami itd., uczniowie chętnie wymieniają się przygotowanymi przez siebie informacjami, chętnie ilustrują wybrane przez siebie informacje.

 

klasa: „VI”

Ślub Mieszka i Dobrawy

Nauczyciel wprowadza uczniów w temat zaślubin Mieszka z Dobrawą, ukazując tło historyczne. Przedstawia krucyfiks oraz portrety Mieszka i Dobrawy pędzla Jana Matejki zachęca uczniów do wyrażania swych spostrzeżeń.

Uczniowie przygotowują scenkę zaślubin Mieszka z Dobrawą w rytmie polskiej współczesnej muzyki np.

„Ja uwielbiam Ją…” https://www.youtube.com/watch?v=JvxG3zl_WhU

PIERSI – Bałkanica / Będzie zabawa, będzie się działo https://www.youtube.com/watch?v=Pqaxe5o2Apo

Uczniowie przygotowują tablicę na której będzie widniał napis :

Rok 965  Mieszko i Dobrawa, przygotowują symbol wiary chrześcijańskiej-krzyż

Dwoje uczniów odgrywa główne role – Mieszka i Dobrawy, a pozostali uczniowie stanowią orszak Dam Dworu i Drużyny Mieszka tzw.Wojów.

Wszyscy uczniowie przebierają się w stroje z epoki Mieszka i Dobrawy.

 Potrzebne są: krucyfiks, kopie portretów Dobrawy i Mieszka, komputer, głośniki, brystol, pisaki, stroje w konwencji średniowiecza

Co zyskamy: rozumienie pojęć: zaślubiny, chrześcijaństwo, symbol wiary chrześcijańskiej-krzyż, umiejętność wypowiedzi nt. dzieł sztuki-analiza obrazów, zaangażowanie uczniów w edukację przez zabawę, poprzez lekcję o charakterze nauczania polisensorycznego stwarzamy szansę zapamiętania faktów historycznych przez wzrokowców, słuchowców i kinestetyków, którzy mają indywidualną i osobistą strategię uczenia się.

 

Klasa: „VII”

Zaprowadzenie chrześcijaństwa, Dobrawa, Mieszko I, gdzie leży Gniezno?

Nauczyciel rozdaje kopie obrazów Jana Matejki, wspólnie z uczniami ogląda fotografie obrazów przedstawiające „Zaprowadzenie chrześcijaństwa” oraz portrety Dobrawy i Mieszka I. Rozmawia z uczniami o początkach państwa polskiego. Uczniowie słuchają piosenki Pauliny Więckiewcz  https://www.youtube.com/watch?v=iY8o51zRwPc szukając na fizycznej mapie Polski Gniezna. Nauczyciel rozdaje uczniom wydrukowane konturowe mapy Polski, na których zaznaczone jest Gniezno. Na podstawie odbytej lekcji uczniowie mają za zadanie dopisać pięć faktów związanych z Gnieznem.

Potrzebne są: kopie obrazów Matejki- Zaprowadzenie chrześcijaństwa, Dobrawa, Mieszko I, mapa fizyczna Polski, kopie konturowych map Polski z zaznaczonym Gnieznem.

Co zyskamy:  utrwalenie przez uczniów  wiedzy o pierwszej stolicy Polski, umiejętność interpretacji sztuki-malarstwo historyczne, znajomość posługiwania się mapą

 

klasa: „VIII”

Śladami historii początków państwa polskiego

Uczniowie przygotowują ślady stóp, które będą wyznaczały kierunek szkolnej wystawy, przygotowują plakat o pierwszej stolicy Polski, z rozsypanki typu puzzle układają mapę Polski. Zajmują się zebraniem prac z poszczególnych klas i przygotowaniem wystawy wspólnie z rodzicami.

Potrzebne są: mapa Polski (puzzle), brystol, pisaki, nożyczki, taśma klejąca

Co zyskamy: zaangażowanie i współpracę uczniów przy realizacji projektu, znajomość mapy Polski, samokontrolę uczniów i wywiązanie się z powierzonych zadań

 

klasa IG

Chrzest Mieszka

Nauczyciel wprowadza uczniów w temat przypadającej w bieżącym roku 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz przyjętego przez księcia Mieszka I w 966 roku chrztu.

Uczniowie przygotowują chrzcielnicę, przygotowują chrzest pierwszego władcy Polski, Mieszka I oraz planszę z napisem CHRZEST POLSKI 966.

Uroczystość chrztu: Jeden z uczniów jest Mieszkiem, drugi biskupem, pozostali uczniowie stanowią wojów Mieszka i przyglądającą się gawiedź.

Potrzebne są:  dzban, miska i ręczniki,

Chrzest Mieszka I – władcy Polan, ówczesnego zwyczaju odbył się w Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 roku

Co zyskamy: aktywna postawa wszystkich uczniów, podział ról w zależności od umiejętności i zainteresowań, utrwalenie wiadomości o początkach państwa polskiego.

 

klasa II G

GNIEZNO – miasto gdzie narodziła się Polska

Każdy z uczniów wykonuje zdjęcia i nakręca film w wyznaczonej przez nauczyciela klasie realizując szkolny projekt. Zdjęcia i film i wysyła wychowawcy klasy, które trafią do koordynatora projektu.

Najbardziej aktywny fotoreporter otrzymuje zadanie przeczytania tekstu wieńczącego obchody  1050-lecia CHRZTU POLSKI w swojej szkole. Tekst poniżej został napisany na potrzebę realizacji projektu w Polskiej Szkole im. Mikołaja Kopernika w Niles,USA.

Kronika Kopernika, zapisów w niej wiele,

wpisy ludzi zacnych, notatki, eseje,

fotografie, relacje, ważkie wydarzenia,

wciąż nowe wyzwania, mnóstwo do zrobienia.

Rocznica Ojczyzny to gratka nie lada

dziś zapis o GNIEŹNIE, bo wszak tak wypada.

Pierwsza to stolica pod orła skrzydłami

z niej nasz ród piastowski, bośmy Polakami.

Nas Amerykanów, z polskim pochodzeniem

łączy dziś historia z Mieszkowym plemieniem

 

Potrzebne są: telefony komórkowe(smartfony), Ipod, nośniki pamięci Flash Drive, komputer.

Co zyskamy: korzystając z umiejętności posługiwania się przez młodzież nowoczesną technologią uatrakcyjniamy zajęcia lekcyjne, uczymy młodzież współpracy, przełamywania bariery nieśmiałości, wdrażamy do angażowania się w życie społeczności, do której przynależą

 

NAUCZYCIELE

Co dał Polsce chrzest

CHRZEST – zmianę wiary władzy i poddanych

CHRZEST – przyjęcie religii chrześcijańskiej w obrządku rzymskim

CHRZEST – możliwość utworzenia w Polsce pierwszego biskupstwa

CHRZEST – możliwość przybycia pierwszych misjonarzy

CHRZEST – mozliwość powstania na obszarze państwa świątyń

CHRZEST – umożliwił kształtowanie się kultury chrześcijańskiej

CHRZEST – pozwolił na przyjęcie języka łacińskiego jako urzędowego

CHRZEST – integrację plemion zamieszkujących ziemie polskie

CHRZEST – stabilizację polityczną

CHRZEST – wzorce polityczne i kulturowe przejęte od państw zachodnich CHRZEST – zrównał państwo Polskie z innymi państwami Europy

CHRZEST – wejście Polski w krąg kultury zachodnioeuropejskiej

Chrystianizacja Polski okazała się trwała, a katolicyzm jako wyznanie większości Polaków przetrwał do współczesności

Co zyska nauczyciel: chęć prowadzenia zajęć wykorzystujących aktywizujące metody nauczania: piosenka, taniec, muzyka, inscenizacja, drama, układanka, happening, itp. Zyska radość uczniów, ich chęć do zaagażowania się.

Co zyska uczeń: atrakcyjny sposób przyswajania wiedzy, dumę z współtworzonej wystawy

Co zyska rodzic: uśmiechnięte, opowiadające o wydarzeniach w szkole dziecko, satysfakcję z pomocy nauczycielom i uczniom

Zalety projektu: happening historyczny zakończony szkolną wystawą pozwala każdemu uczniowi bez względu na wiek zdobywanie informacji z zakresu historii Polski. Przygotowany film ze szkolnej wystawy, wykorzystujący muzyczne podkłady pieśni znanych i śpiewanych przez każdego Polaka jak: Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego, Rota, Gaude Mater Polonia, Płynie Wisła płynie, Jesteśmy Polką i Polakiem, Jadą jadą misie itp., podkreśla znaczenia symboli narodowych, pozwala uczniom zrozumieć przynależność do polskiej grupy etnicznej i kształtuje poczucie dumy z polskiego pochodzenia.

Niebywała korzyścią projektu zatytułowanego „Droga do Chrztu Polski – śladami historii. jest fakt, że wszyscy uczniowie na poziomie klas „0” przez dwujęzyczne,  aż po licealne czują się współtwórcami szkolnej wystawy i identyfikują się z klasą oraz szkołą.

Autor projektu Helena Sołtys zezwala na wszelkie modyfikacje i zachęca do wykorzystania pomysłu  w macierzystych szkołach. Po realizacji projektu zachęca do kontaktu w celu przesłania relacji            z wydarzenia do władz miasta Gniezno.

 

Wszelkie pytania proszę kierować do autora projektu Heleny Sołtys, tel.   847 224-4559      helenamariasoltys@gmail.com

 

Poprzedni artykułMusical „Polita” w Copernicus Center w Chicago. 15 – 16 października
Następny artykułPolska w moich oczach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj