Egzamin państwowy z języka polskiego jako obcego dla uczniów szkół średnich.

Najczęściej popełniane błędy podczas egzaminu the Seal of Biliteracy:

1. Używanie środowiskowego dialektu polonijnego,(potocznie zwanego ponglish), np.: (ang.insurance) -*inszura – (pol. ubezpieczenie), (ang. truck) –*trok – (pol. ciężarówka) etc.

2. Uproszczenie grup spółgłoskowych – trz – / -drz – w wypowiedziach pisemnych i ustnych, np.: *poczebować zamiast potrzebować w wersji pisemnej, w wymowie [potšebować], *szczelać zamiast strzelać w wersji pisemnej i [stšelać] w wersji mówionej.

3. Problemy z zapisywaniem spółgłosek zwarto-wybuchowych i szczelinowych, np.:ś – si, ć – ci, dz – dzi, dż.

4. Problemy z odmianą rzeczowników:
a) alternacje (wymiany spółgłosek ), zachodzące podczas odmiany, np.: brat – braci, kot – kocie, las – lesie, lód – lodu etc.
b) singularia tantum i pluralia tantum, np.: rok – lata / człowiek – ludzie, nożyczki, spodnie, ziemia etc.
5. Problemy z koniugacją czasowników,(szczególnie w czasie przeszłym)np.: pójść, iść, wziąć, umieć, lubić etc.

6. Problemy z trybem przypuszczającym.

7. Niewłaściwe stosowanie przyimków, np.: meble dla domu, zamiast meble do domu etc.

8. Kalki z języka angielskiego,np.:*certyfikat urodzenia zamiast akt urodzenia, *kompania zamiast firma, *zadzwonię ci, zamiast zadzwonię do ciebie.

9. Język formalny a nieformalny, np.: portki zamiast spodnie, gadać zamiast mówić/ rozmawiać.

10. Spółgłoska dźwięczna a spółgłoska bezdźwięczna, np.: wyraz chleb – wymawiamy [chlep], ale piszemy chleb.

Avant Assessment STAMP Polish • 940 Willamette Street, Suite 530 • Eugene, Oregon 97401 1Copyright © 2018 Avant Assessment, LLC.

AVANT STAMP 4S POLISH LANGUAGE TESTING TIPS THE SEAL OF BILITERACY EXAM

The most common mistakes, errors:

 1. Using the linguistic blend of Polish and English words(portmanteau or informal called Ponglish). (insurance) – * inszura (pol. ubezpieczenie), (truck) – * trok – (pol. ciężarówka) etc.
 2. – trz – / -drz- consonant group simplification, for example, (to need) *poczebować instead of potrzebować and pronunciation [potšebować], (to shoot) *szczelać instead of strzelać and pronunciation [stšelać].
 3. Problem with writing and recognition the fricative and plosive consonants,for example: ś – si, ć – ci, dz – dzi, dż.
 4. Problems with nouns declination:
  a) Alterations, for example:(ang.brother), brat–braci (ang.cat), kot–kocie (ang. forest ) las – lesie, (ang. Ice) lód – lodu etc.b) Singularia tantum and pluralia tanutm, for example: rok – lata (ang. year),człowiek – ludzie (ang. human – people), nożyczyki (ang. scissors), spodnie (ang. pants), ziemia (ang. the Earth).
 5. Conjugation problems(specially past tense of these following verbs:.:(ang.to go) pójść/ iść, (ang. to take) wziąć, (ang. to know) umieć, (ang. to like) lubić etc.
 6. Errors when forming conditional sentences.
 7. Using not the right prepositions, for example(ang. furnitures for home)-*meble dla domu instead of meble do domu etc.
 8. English calques, np.(ang. birth certificate)-*certyfikat urodzenia zamiast akt urodzenia, (ang. company) – *kompania zamiast firma, (ang. I call you) – *zadzwonię ci, zamiast zadzwonię do ciebie.
 9. Formal vs. informal language, np.(ang.pants), portki zamiast spodnie (ang.to talk to), gadać zamiast mówić.

10. Voiced and unvoiced consonants, for example: the word chleb (bread), we pronounce in the end -p – instead of -b- , but we write -b- not – p-.

Avant Assessment STAMP Polish • 940 Willamette Street, Suite 530 • Eugene, Oregon 97401 2Copyright © 2018 Avant Assessment, LLC.

Poprzedni artykułPolska piosenka w Chinach lekarstwem na stres
Następny artykułSeal of Biliteracy – sprawdzian z języka polskiego STAMP4S
Marzena Owinski
Zainicjowała wdrożenie programu Seal of Biliteracy w stanie Michigan, USA. Jej działania doprowadziły do ​​stworzenia ogólnokrajowego testu STAMP4S dla języka polskiego. Jest członkiem ACTFL, MIWLA, NCLCTL i NAATPl oraz Seal of Biliteracy Council w Michigan i zarządu Fundacji Dekaban. Owinski jest również konsultantem do testu rządowego DLPT5 oraz przedstawicielką języka polskiego w Coalition of Community-Based Heritage Language Schools. Autorka wielu artykułów na temat Seal of Biliteracy dla portalu Dobra Szkoła Nowy Jork. Redaguje również portal informacyjny Seal of Biliteracy po polsku. Kontakt: sealofbiliteracypopolsku@gmail.com, owinski@piastinstitute.org

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj