W czasie konferencji ACTFL w 2013 roku grupa nauczycieli języków etnicznych miała dyskusję o potrzebie ścisłej współpracy społecznych szkół języków etnicznych i ich większej widoczności w amerykańskim krajobrazie języków obcych. W wyniku owych rozmów została założona Coalition of Community-Based Heritage Language Schools. Zarząd koalicji prowadzi ścisłą współpracę z National Heritage Resource Center (NHLRC), znajdującym się przy University of California,  z American University i innymi instytucjami edukacyjnymi oraz uczelniami.

Wiosną 2020r. zarząd koalicji przeprowadził wsród szkół etnicznych ankietę, której celem było rozpoznanie sytuacji, w jakiej się one znalazły w dobie pandemii spowodowanej przez koronawirusa. Pytania dotyczyły sposobów i rozwiązań uczenia języków obcych oraz utworzenia nowych możliwości w tym dramatycznym czasie. W ankiecie wzięło udział dwudziestu trzech reprezentantów 15 języków. Ankieta zawierała piętnaście pytań.

Wyczerpujące wypowiedzi uczestników ankiety stanowią bogatą bazę informacji, które mogą stać się źródłem inspiracji i rozwiązań dla innych szkół, dyrektorów i nauczycieli.  

96% ankietowanych przyznało, że od początku pandemii ich szkoły przeszły na zdalne nauczanie, z zajęciami odbywającymi się raz w tygodniu. 

Poniżej podany jest zakres wiekowy uczniów biorących udział w zajęciach online:

Najczęściej używaną platformą do nauczania był ZOOM (65.2%). Pozostałe platformy stosowane do nauki to Google Hangouts, Microsoft Teams, Webex, Flipgrid, YouTube videos, Google Meet with Google Education, Skype, Class Dojo, Canvas, and Blackboard Collaborate. 

Na tematy związane z radzeniem sobie ze zdalnym nauczaniem, większość wypowiedzi była pozytywna, chociaż niektóre dotyczyły wyzwań takiej edukacji. Najbardziej problemowe okazało się uczestnictwo uczniów w zadaniach domowych (praca domowa i projekty do wykonania poza lekcją). Również przygotowanie się nauczycieli do lekcji okazało się pewnym wyzwaniem.


Działa dobrze Jest wyzwaniem Jest bardzo trudne
Frekwencja uczniów 17 6 0
Uczestnictwo uczniów w lekcji 17 6 0
Uczestnictwo uczniów w zajęciach pozalekcyjnych (praca domowa, projekty do wykonania, itd.) 8 13 2
Motywacja nauczyciela 18 5 0
Dostosowanie się nauczyciela do nowej formy nauczania 14 9 0
Przygotowanie się nauczyciela do lekcji online 12 12 0
Zaangażowanie rodziców 15 8 0
Wsparcie rodzin w zakresie nauczania zdalnego 18 5 0

Kolejne pytanie dotyczyło strategii, jakie stosowali nauczyciele w zdalnym nauczaniu. Ankietowani wymienili pełną gamę metod i zajęć w czasie lekcji online: krótszy czas zajęć, głośne czytanie, gry, piosenki, zadania w grupach, dyskusje, zadania indywidualne, zadania do domu, zajęcia online dotyczące wiedzy o kulturze danego kraju, ćwiczenia na krążenie krwi i aktywację pracy mózgu, czas na pytania uczniów.

Ankieta dostarcza również wiedzy na temat dodatkowych zajęć, działań i metod nauczania. W czasie pierwszych miesięcy pandemii uczniowie otrzymywali dodatkowe źródła internetowe, które miały im wspomóc  przyswajanie języka, materiały uzupełniające, maile z zadaniami i ćwiczeniami do pracy indywidualnej. Stosowano aplikację BloomZ do komunikacji z rodzicami, narzędzia eLearningowe do trybu synchronicznego (Zoom) i asynchronicznego (Flipgrid). 

W ankiecie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące języków etnicznych, takich na przykład jak język rumuński. Nauczyciele tego języka stworzyli grupę wspierającą, która  zajmuje się propagowaniem darmowych materiałów do nauki i artykułów na temat nauczania języków obcych i dwujęzyczności. Grupa wspiera i promuje naukę języka rumuńskiego. Nawiązała również współpracę z rumuńskimi społecznościami w Stanach Zjednoczonych, aby wspólnie stworzyć standaryzowany program nauczania języka rumuńskiego jako języka dziedzicznego. 

Oprócz wyżej wymienionych działań, partycypujący tworzyli wraz ze swoimi uczniami krótkie nagrania wideo na youtubie, organizowali konkursy fotografii i projektowania koszulek, zajęcia online w ramach programu Youth Volunteer (opowiadanie historii, seminaria z przepisami, origami) dla młodszych i starszych dzieci, wirtualny piknik, dzień kultury, projekty wideo, blogi. W tym czasie przeprowadzano również testy sprawności językowej.      

Tu można zapoznać się z wynikami całej ankiety:  Wyniki ankiety Coalition of Community-based Heritage Language Schools

Coalition of Community-Based Heritage Language Schools organizuje w październiku kolejną konferencję. Więcej informacji w linku poniżej:

Więcej informacji na temat koalicji na stronie: https://heritagelanguageschools.org/coalition

.

Marzena Owiński

Poprzedni artykułKonwersacje po polsku z podróżami po Polsce na żywo
Następny artykułBabcia Bożenka: Anioły Danieli

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj