Na Waszą prośbę wznawiamy w tym roku akcję Młodzi Ambasadorzy Dwujęzyczności, którą prowadziliśmy w 2018 roku, i dzięki której poznaliśmy wiele niezwykłych młodych osób promujących polskość w swoim środowisku. Jak widać, wciąż przybywa Ambasadorów Dwujęzyczności, i z przyjemnością będziemy ich prezentować podczas corocznych obchodów PDD!

Jesteś dwujęzyczny/dwujęzyczna? Uczysz się języka polskiego mieszkając poza granicami Polski? Chciałbyś/chciałabyś mieć większy wpływ na propagowanie idei dwujęzyczności wśród swoich znajomych, w swojej społeczności, mieście? Zostań Ambasadorem Dwujęzyczności! Niech idee i pomysły na to, jak można skuteczniej i z większą frajdą uczyć się i używać języka polskiego poza granicami Polski wychodzą także od samych dzieci i młodzieży!

Zapraszamy do nominowania lokalnych Ambasadorów Dwujęzyczności. Ambasadorem Dwujęzyczności może zostać osoba która nie ukończyła jeszcze 18 lat. W akcji mogą uczestniczyć zarówno szkoły, różnego rodzaju organizacje i ośrodki polonijne, jak i sami polonijni rodzice. Wszyscy wymienieni mogą zgłaszać swoich kandydatów na Ambasadora Dwujęzyczności.

Jakie kryteria powinien spełnić kandydat na Ambasadora Dwujęzyczności? Przede wszystkim musi spełnić kilka podstawowych warunków:

1. Kandydat podejmował w przeszłości i nadal podejmuje różnego rodzaju działania, które pomagają propagować język i kulturę polską w jego lokalnym środowisku.

2. Planuje w najbliższej przyszłości zrealizować kolejny pomysł /projekt/działanie które służą temu celowi. Wcieli w życie swój autorski program/projekt, który pomoże jego koleżankom i kolegom w nauce języka polskiego.
• Może to być jednorazowa lub wielokrotna prezentacja bądź prezentacje, dzięki której poszerzy wiedzę innych na wybrany temat.

• Może to być organizacja sesji wspólnego czytania po polsku.

• Może to być organizacja konkursu wedle własnego pomysłu propagującego wiedzę na temat języka polskiego i polskiej kultury oraz historii.

• Może to być organizowanie spotkania bądź spotkań z ciekawymi dorosłymi, którzy podzielą się ciekawymi opowieściami o sobie, Polsce bądź swoich działaniach w społeczności polonijnej

• Może to być organizacja wystawy, koncertu, wykładu

• Jakakolwiek inna inicjatywa edukacyjno-informacyjna wedle własnego pomysłu!

2. Przy realizacji swojego projektu kandydat na Ambasadora Dwujęzyczności będzie współpracował z pedagogiem bądź pedagogami ze swojej polskiej szkoły, lub z lokalnymi organizacjami/społecznościami polonijnymi, lub innymi osobami (przyjaciółmi, rodzicami itp.) ze swojego lokalnego środowiska – w myśl idei, że działając razem odnosimy lepsze efekty – pomagamy sobie i uczymy się od siebie nawzajem!

Kandydaturę Ambasadora może zgłosić polska szkoła, polonijna organizacja bądź osoby indywidualne (w tym ostatnim przypadku zgłoszenie powinno być od przynajmniej dwóch indywidualnych osób, nie mogą to być osoby z tej samej rodziny). Można skorzystać z poniższych propozycji:

1. Chętne dzieci mogą zgłaszać się same, a rada nauczycielska bądź nauczyciele wraz z przedstawicielami grupy rodziców dokonują wyboru na podstawie dotychczasowych osiągnięć/zainteresowań dziecka i przesyłają informacje na temat swojego kandydata.

2. Nauczyciele w porozumieniu z dziećmi nominują swoich kandydatów i wysyłają zgłoszenie.

3. Wyboru dokonują dzieci z danej szkoły poprzez głosowanie na kandydatów i przesyłają zgłoszenie.

4. Zgłoszenie może również przesłać rodzic, dołączając do opisu opinię min. 1 – 2 osób (nie z rodziny).

5. Kandydaturę mogą również przesłać różnego rodzaju polonijne organizacje, domy kultury, media, fundacje i polskie kluby.

Zgłoszenie swojego kandydata polega na przesłaniu do naszej redakcji na adres email: redakcja@dobraszkolanowyjork.com szczegółowego opisu działań zgłaszanej osoby na polu promującej polski język, tradycje i polską kulturę, należy umotywować, dlaczego kandydat zasługuje na miano Ambasadora Dwujęzyczności. Do opisu należy dołączyć krótkie bio oraz kilka zdjęć kandydata, najlepiej z przeprowadzonych działań. Można również zaprezentować kandydata nagrywając go video.

Prezentacja Ambasadorów Dwujęzyczności nastąpi na podczas Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, na stronach www.PolishBilingualDay.com , www.DobraSzkolaNowyJork.com oraz na stronach Fb.

Dodatkowo uroczysta prezentacja Ambasadora Dwujęzyczności nastąpi podczas obchodów Polonijnego Dnia Dwujęzyczności w danej szkole/instytucji, która nominowała swojego kandydata. Każda placówka sama decyduje, ilu Ambasadorów pragnie wybrać. Ambasadorowie sprawują swoją funkcję przez rok do następnego Dnia Dwujęzyczności. Przez ten czas powinni podjąć określone działania na polu promocji polskości, by utrzymać swój tytuł również w następnym roku.

Fundacja DSNY wspiera działania Ambasadorów Dwujęzyczności poprzez udostępnianie im łamów portalu www.DobraSzkolaNowyJork.com oraz stron serwisu polishbilingualday.com, a także prezentowaniu ich dokonań i pomysłów naszym czytelnikom na całym świecie.

Życzymy wszystkim powodzenia w konkursie, a dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i polonijne organizacje, zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur!

Poprzedni artykułDzień Sportu u Brzechwy
Następny artykuł„Bez polskiego by uschła jak kwiat bez wody”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj