Jesteś dwujęzyczny/dwujęzyczna? Uczysz się języka polskiego mieszkając poza granicami Polski? Chciałbyś/chciałabyś mieć większy wpływ na propagowanie idei dwujęzyczności wśród swoich znajomych, w swojej społeczności, mieście? Zostań Ambasadorem Dwujęzyczności! Niech idee i pomysły na to, jak można skuteczniej i z większą frajdą uczyć się i używać języka polskiego poza granicami Polski wychodzą także od samych dzieci i młodzieży!

Dobra Polska Szkoła ogłasza akcję mającą na celu nominowanie lokalnych Ambasadorów Dwujęzyczności. Ambasadorem Dwujęzyczności może zostać osoba która nie ukończyła jeszcze 18 lat. W akcji mogą uczestniczyć zarówno szkoły, różnego rodzaju organizacje i ośrodki polonijne, jak i sami polonijni rodzice. Wszyscy wymienieni mogą zgłaszać swoich kandydatów na Ambasadora Dwujęzyczności.

Jakie kryteria powinien spełnić kandydat na Ambasadora Dwujęzyczności? Przede wszystkim musi spełnić kilka podstawowych warunków:

1. Kandydat podejmował w przeszłości i nadal podejmuje różnego rodzaju działania, które pomagają propagować język i kulturę polską w jego lokalnym środowisku.

2. Planuje w najbliższej przyszłości zrealizować kolejny pomysł /projekt/działanie które służą temu celowi. Wcieli w życie swój autorski program/projekt, który pomoże jego koleżankom i kolegom w nauce języka polskiego.
• Może to być jednorazowa lub wielokrotna prezentacja bądź prezentacje, dzięki której poszerzy wiedzę innych na wybrany temat.

• Może to być organizacja sesji wspólnego czytania po polsku.

• Może to być organizacja konkursu wedle własnego pomysłu propagującego wiedzę na temat języka polskiego i polskiej kultury oraz historii.

• Może to być organizowanie spotkania bądź spotkań z ciekawymi dorosłymi, którzy podzielą się ciekawymi opowieściami o sobie, Polsce bądź swoich działaniach w społeczności polonijnej

• Może to być organizacja wystawy, koncertu, wykładu

• Jakakolwiek inna inicjatywa edukacyjno-informacyjna wedle własnego pomysłu!

2. Przy realizacji swojego projektu kandydat na Ambasadora Dwujęzyczności będzie współpracował z pedagogiem bądź pedagogami ze swojej polskiej szkoły, lub z lokalnymi organizacjami/społecznościami polonijnymi, lub innymi osobami (przyjaciółmi, rodzicami itp.) ze swojego lokalnego środowiska – w myśl idei, że działając razem odnosimy lepsze efekty – pomagamy sobie i uczymy się od siebie nawzajem!

 

 

Kandydaturę Ambasadora może zgłosić polska szkoła, polonijna organizacja bądź osoby indywidualne (w tym ostatnim przypadku zgłoszenie powinno być od przynajmniej dwóch indywidualnych osób, nie mogą to być osoby z tej samej rodziny). Można skorzystać z poniższych propozycji:

1. Chętne dzieci mogą zgłaszać się same, a rada nauczycielska bądź nauczyciele wraz z przedstawicielami grupy rodziców dokonują wyboru na podstawie dotychczasowych osiągnięć/zainteresowań dziecka i przesyłają informacje na temat swojego kandydata.

2. Nauczyciele w porozumieniu z dziećmi nominują swoich kandydatów i wysyłają zgłoszenie.

3. Wyboru dokonują dzieci z danej szkoły poprzez głosowanie na kandydatów i przesyłają zgłoszenie.

4. Zgłoszenie może również przesłać rodzic, dołączając do opisu opinię min. 1 – 2 osób (nie z rodziny).

5. Kandydaturę mogą również przesłać różnego rodzaju polonijne organizacje, domy kultury, media, fundacje i polskie kluby.

Zgłoszenie swojego kandydata polega na przesłaniu do naszej redakcji na adres email: redakcja@dobrapolskaszkola.com szczegółowego opisu działań zgłaszanej osoby na polu promującej polski język, tradycje i polską kulturę, należy umotywować, dlaczego kandydat zasługuje na miano Ambasadora Dwujęzyczności. Do opisu należy dołączyć krótkie bio oraz kilka zdjęć kandydata, najlepiej z przeprowadzonych działań.

Wybór Ambasadorów Dwujęzyczności nastąpi na początku października. Na platformie Polonijnego Dnia Dwujęzyczności zostanie utworzona specjalna rubryka, w której będą zamieszczani kolejni Ambasadorzy Dwujęzyczności w różnych krajach, ich zdjęcia i opisy ich dokonań.

Dodatkowo uroczyste ogłoszenie kto zostaje Ambasadorem Dwujęzyczności nastąpi podczas obchodów Polonijnego Dnia Dwujęzyczności w danej szkole/instytucji. Każda placówka sama decyduje, ilu Ambasadorów pragnie wybrać. Ambasadorowie sprawują swoją funkcję przez rok do następnego Dnia Dwujęzyczności. Przez ten czas powinni podjąć określone działania na polu promocji polskości, by utrzymać swój tytuł również w następnym roku.

Dobra Polska Szkoła będzie wspierać działania Ambasadorów Dwujęzyczności poprzez udostępnianie im łamów portalu DPS oraz stron serwisu polishbilingualday.com, a także prezentowaniu ich dokonań i pomysłów naszym czytelnikom na całym świecie.

Życzymy wszystkim powodzenia w konkursie, a dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i polonijne organizacje, zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur!

 

Zespół portalu i Fundacji Dobra Polska Szkoła oraz Fundacji Edukacji Polonijnej

 

 

Polonijny Dzień Dwujęzyczności 2018 współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2018. Polskim partnerem projektu jest Fundacja Edukacji Polonijnej.

Poprzedni artykułJak to było (i jest) z językiem polskim w USA
Następny artykułNajlepsi uczniowie nagrodzeni w Konsulacie RP w Nowym Jorku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj