visas

 

W wielu krajach – również Europy – wizy do USA zostały zniesione, obecnie na starym kontynencie już tylko obywatele Polski, Cypru, Chorwacji, Bułgarii oraz Rumunii wciąż potrzebują wiz. Mimo rozmów i deklaracji, o których słyszy się od lat, nie wiadomo, czy i kiedy polityka wizowa Stanów ulegnie zmianie. 

Ubieganie się o wizę zostało owiane mgiełką tajemnicy, nieco zdemonizowane i od lat, niezmiennie budzi strach. Odczarowujemy dziś więc wszystkie zawiłości, związane z wizami i udowadniamy, że proces ubiegania się o wizę nie jest taki straszny, jak go malują.

 

Wszystko o wizach

 
Wizą jest dokument, który upoważnia do ubiegania się o prawo do wjazdu na teren USA, wydawany przez stosowną instytucję – Konsulat lub Ambasadę USA. Wklejany jest w paszport. Nie stanowi gwarantu wpuszczenia do Stanów, jest jedynie informacją dla biura imigracyjnego, iż konsul udzielił zgody na podróż do granicy USA i uznał aplikanta za osobę wiarygodną. Finalnie decyzję podejmuję pracownik urzędu imigracyjnego na lotnisku i to on wydaje zgodę oraz określa dozwolony czas pobytu.

Brzmi dziwnie – otrzymać wizę i nie zostać wpuszczonym do kraju na lotnisku? Sytuacje, kiedy urzędnik cofa podróżnego w punkcie kontrolnym i nie wyraża zgody na wjazd do USA są wyjątkowo rzadkie – musi zaistnieć bardzo konkretny powód (np. uprzednie przekroczenie dozwolonego czasu pobytu).

Wiza także ma swój „termin ważności”. Oznacza on czas – począwszy od dnia wydania dokumentu, aż do dnia upływu ważności. Dozwolony czas pobytu natomiast określony zostaje na specjalnym dokumencie I-94, rejestrującym wjazd i wyjazd – podpiętym do wizy w paszporcie i odpinanym w dniu powrotu.
 

Wszystko o kategoriach wizowych

 
Kategorii wizowych jest wiele, służą rozróżnieniu w zależności od celu podróży. Mogą to być wizy imigracyjne, kiedy pobyt w USA ma być stały, te obejmują także różne kategorie – dla rodziny obywatela USA, dla osób wybierających się tam w celach związanych z pracą lub zieloną kartą. Kolejną kategorią są wizy nieimigracyjne – dla osób podróżujących turystycznie, służbowo, w celach medycznych lub edukacyjnie.

Nas interesuje kategoria najpopularniejsza – wizy turystyczne. Jej symbol to B1/B2 – oznacza wizę na pobyt czasowy w celach zawodowych (B1) oraz leczniczych i turystycznych (B2). Te dwie kategorie wizowe najczęściej są łączone – wydawane jako jeden dokument.
 

Wszystko o procedurach wizowych

 

Założeniem wstępnym jest, iż każdy kandydat, starający się o wizę, jest potencjalnym imigrantem. Naszym zadaniem jest więc udowodnienie, że do USA wybieramy się na czas określony (pobyt czasowy), w celu turystycznym, zawodowym lub leczniczym, że posiadamy środki finansowe, które pozwolą nam na pokrycie kosztów czasowego utrzymania w USA i że w naszym kraju coś nas trzyma – im silniejsze więzi społeczne, finansowe i rodzinne, tym bardziej jesteśmy wiarygodni.
 

Wszystko o dokumentach

 

Komplet dokumentów, składanych podczas procedury ubiegania się o wizę zawiera:

 • Wniosek DS-160 (formularz elektroniczny)
 • Paszport (z terminem ważności minimum pół roku dłuższym, niż planowany czas powrotu z USA)
 • Zdjęcie (5cmx5cm, wykonane nie dalej, niż 6 miesięcy przed ubieganiem się o wizę)
 • Wydruk – potwierdzenie umówionego spotkania w Ambasadzie lub Konsulacie
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty
 • Dokumenty dodatkowe – wszystko to, co udowadnia więzi z krajem oraz dokumentuje informacje, przekazywane podczas rozmowy konsulowi

 

Wszystko o formularzu DS-160

 

Formularz DS-160 jest dokumentem dostępnym on-line na stronie Ambasady USA. Wypełnia się go w domu (zajmuje to trochę czasu) i wysłany jest bezpośrednio do Ambasady. Nie drukuje się formularza, a jedynie stronę z kodem kreskowym, potwierdzającym wysłanie, ta strona potrzebna jest podczas spotkania z konsulem. Co istotne, formularz wydrukowany, wypełniony odręcznie, komputerowo, czy maszynowo, nie jest uznawany. Bardzo restrykcyjnie podchodzi się do informacji, zawartych w formularzu, naciąganie faktów i podawanie nieprawdziwych informacji skutkuje odmową przyznania wizy.
 

Informacje praktyczne

 

 • Wybierz Konsulat lub Ambasadę, w której umówisz się na spotkanie
 • Formularz wypełniaj w języku angielskim, jedynym miejscem, w którym konieczne jest użycie polskich znaków, jest imię i nazwisko
 • Sesja podczas wypełniania formularza ustawiona jest na 20 minut, jeśli przerwa w wypełnianiu będzie dłuższa, formularz wygaśnie i konieczne będzie rozpoczęcie wypełniania od nowa, żeby tego uniknąć, przydatne jest zapisanie formularza na dysku komputera lub zanotowanie identyfikatora dokumentu – wówczas można do niego wrócić.
 • Nie zapomnij wydrukować strony potwierdzającej z kodem kreskowym
 • Po wydrukowaniu tej strony, naciśnij przycisk back w oknie przeglądarki i wyślij kopię formularza na swój email (otrzymasz formularz w formacie PDF, otworzysz go za pomocą programu Adobe Acrobat)
 • Przed wypełnianiem formularza wynotuj sobie daty i miejsca wyjazdów zagranicznych – to pytanie, na którym można się zablokować, mało kto od ręki pamięta daty i miejsca wszystkich zagranicznych wakacji.

 

Wszystko o opłatach

 

Ubieganie się o wizę wiąże się z opłatą. Jest bezzwrotna, nawet jeśli wizy nie otrzymamy. Obecnie koszt to 160 dolarów amerykańskich. Opłatę możesz uiścić wcześniej – potwierdzenie zapłaty (które musisz okazać podczas spotkania) jest ważne przez rok. Jeśli przekroczysz ten termin, pieniądze przepadają i aplikowanie o wizę wymaga wniesienia opłaty ponownie.
 

Wszystko o spotkaniu z konsulem

 

Na spotkanie można się umówić poprzez stronę www Ambasady. Konieczne jest podanie numeru paszportu, numeru potwierdzenia wpłaty i numer kodu kreskowego ze strony z potwierdzeniem wysłania formularza DS-160.

W umówionym terminie musisz posiadać wszystkie wymienione wyżej dokumenty – potwierdzenie opłaty, potwierdzenie złożenia wniosku, zdjęcie i paszport (jeśli posiadasz poprzednie, również je zabierz), ponadto wszystkie dokumenty dodatkowe – udowadniające związek z krajem lub potwierdzające cel podróży. Konsul może – lecz nie musi – zapoznać się z dokumentami dodatkowymi, w przypadku wątpliwości, mogą one jednak pomóc. Jeśli jesteś skazany prawomocnym wyrokiem, zabierz także decyzję prokuratury i/lub wyrok sądu.

Dobrze jeśli dokumenty są przetłumaczone na angielski. Konsul wprawdzie zwykle jest w stanie komunikować się w języku polskim, najlepiej jednak rozmowę prowadzić po angielsku i przedstawić komplet dokumentów w tym samym języku.

Nie próbuj preparować fałszywych dokumentów, złapanie, nawet na drobnym oszustwie, z pewnością zaowocuje odmową wydania wizy.
 

Wszystko o bezpieczeństwie w Ambasadzie

 

To temat, który nieco stresuje gości Ambasady. Wdrożona jest tam całkiem pokaźna lista środków ostrożności, którym musimy się poddać. Na wstępie – nie zabieraj plecaków, dużych toreb, walizek i teczek większych, niż format A4. Nie zabieraj urządzeń elektronicznych, na baterie, pożywienia i napojów, zapałek, zapalniczek, ostrych przedmiotów, no i oczywiście broni – w żadnej postaci. Komórkę będziesz musiał zostawić w biurze ochrony, do odbioru przy wyjściu. Co do zasady, Ambasada nie przewiduje przechowywania przedmiotów, które znajdują się na liście zabronionych (wymienionych wyżej, poza telefonem), będziesz miał więc problem, nie mając gdzie ich zostawić. Przed rozmową zostaną także zdjęte twoje odciski palców – odbywa się to za pomocą elektronicznego skanera.
 

Wszystko o rozmowie z konsulem

 

To chyba najbardziej emocjonujący i stresujący element procedury wizowej. To zrozumiałe ze względu na fakt, że bez przejścia jej pozytywnie, nie ma mowy o podróży do USA. Ponadto, atmosfera wejścia do Ambasady, kontrole, bramki i środki ostrożności – nie powodują, że nastrój staje się przyjemniejszy. Równocześnie jednak, rozmowa jest zdecydowanie demonizowana i wcale nie przebiega w nerwowej atmosferze. Konsul jest zwykle całkiem sympatycznym, przyjaźnie nastawionym człowiekiem.

Musisz pamiętać o tym, że pracownik Ambasady nie jest tam po to, aby utrudnić ci życie. Wykonuje swoją pracę. Staraj się być naturalny i prosto odpowiadaj na zadane pytania. Możesz usłyszeć ich wiele – cel podróży, planowane miejsce pobytu, planowany czas pobytu, poprzednie wyjazdy zagraniczne – długość ich trwania i cel. Rozmowa może odbywać się w języku angielskim lub polskim. Jeśli nie czujesz się na siłach odpowiadać w obcym języku, mów lepiej po polsku – ważne, żeby konsul cię zrozumiał. Masz tylko jeden cel – przekonać go, że wyjeżdżasz na wakacje.

Na spotkanie nie ubieraj się w najlepszy garnitur. Owszem, wygląda się wtedy lepiej, ale jeśli nie ubierasz się tak na co dzień, będziesz czuł się mało swobodnie. Ubierz się schludnie, ale normalnie.

Jak już przebrniesz przez rozmowę – to koniec stresu. Od razu od konsula otrzymasz informację o tym, czy wizę otrzymałeś, czy nie. Jeśli decyzja jest pozytywna, zostawiasz w Ambasadzie paszport i czekasz na jego zwrot z wizą w środku kurierem.

Wszystko o wizach w kontekście dzieci

 

Bez względu na wiek, dzieci także potrzebują wizy. Różnica między dziećmi, a dorosłymi polega tylko na tym, iż dzieciom (do ukończenia lat 14) nie zdejmuje się odcisków palców oraz nie muszą odbywać rozmowy z konsulem. Konieczne jednak jest uiszczenie opłaty za rozpatrzenie wniosku, wypełnienie dla dziecka formularza DS-160 i umówienie dziecka na rozmowę (czyli de facto zarezerwowanie czasu konsula na rozpatrzenie kompletu dokumentów). Do biura firmy kurierskiej TNT należy natomiast dostarczyć potwierdzenie, że dziecko zalicza się do kryteriów starania się o wizę bez spotkania z konsulem (ze strony Ambasady), potwierdzenie dostarczenia dokumentacji oraz potwierdzenie złożenia wniosku z kodem kresowym, no i oczywiście aktualne zdjęcie i paszport.

Do dokumentacji załączyć trzeba kopię wizy rodzica/rodziców oraz oznaczyć, czy podróż będzie się odbywała z obojgiem rodziców, czy tylko z jednym z nich. Dziecko może także podróżować bez rodziców – wówczas należy złożyć pisemne wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje i do kogo dziecko leci. Ponadto, jeśli rodzic podróżujący ma inne, niż dziecko nazwisko, potrzebny będzie odpis aktu urodzenia lub sądowe postanowienie o adopcji.

Współpracująca z Ambasadą USA w Polsce firma TNT dostarcza dokumentacje do placówki, a po zakończeniu procedury (rozpatrzeniu wniosku), dostarcza dokumenty z powrotem na wskazany adres. Sam proces trwa około 10 dni roboczych.

Wszystko o podróżowaniu z dzieckiem do USA

 

Przepisy są dość ostrożne. Dzieje się tak z uwagi na fakt sporej liczby uprowadzeń. Dlatego też, jeśli na przykład z dzieckiem podróżuje jeden rodzic, dobrze jest posiadać przy sobie pisemną zgodę drugiego rodzica (w języku angielskim). Taki dokument powinien zostać notarialnie poświadczony, a jego brzmienie powinno być następujące: „Potwierdzam, że moja żona/mąż/inna osoba podróżuje poza granice kraju z moim synem/córką i wyrażam na to zgodę”.
 

Wszystko odrzuconym wniosku o wizę – czy odmowa oznacza koniec?

 

Proces starania się o wizę jest kilkuetapowy i dostarcza solidnej dawki stresów. Dlatego fajnie, jak wszystko idzie zgodnie z planem i wiza ląduje w paszporcie. Nie zawsze jednak tak się dzieje.

Odmowę otrzymujesz zwykle (ale nie zawsze) z wyjaśnieniem powodu. A tym może być na przykład naruszenie prawa imigracyjnego, nieautoryzowane przedłużenie pobytu podczas poprzedniej wizyty, albo – najczęściej – paragraf 214 (b), który oznacza, że nie przekonałeś konsula o prawdziwości podanego celu podróży, czyli – mówiąc prościej – konsul uznał, że twoje argumenty i powody nie są wystarczające, aby uznać, że w USA nie zostaniesz nielegalnie, a twoje więzi z Polską są zbyt słabe, aby bazować na nich twierdząc, że do domu jednak wrócisz.

Możesz się w takim wypadku odwoływać, załączając na przykład list od rezydenta albo obywatela USA – w takim piśmie powinno znajdować się potwierdzenie podanego przez ciebie wcześniej celu wyjazdu oraz poświadczenie, że faktycznie wybierasz się tam czasowo (urlopowo). Możesz także poszerzyć zbiór dokumentów, które pokazywałeś konsulowi, udowadniając więzi z krajem – jeśli posiadasz jakieś dokumenty, których nie pokazałeś pierwotnie, a które mogą potwierdzać twoje zamiary.

Jeśli odmowa nastąpiła na podstawie paragrafu 214 (b), o wizę możesz aplikować ponownie po nastąpieniu jakiś zmian w twojej sytuacji – czyli kiedy wątpliwości konsula zostaną samoistnie rozwiane poprzez zmianę twojej więzi z krajem. To może być kupno mieszkania, ślub albo nowa, dobra praca z porządnym wynagrodzeniem.

Wszystko o loterii wizowej

 

Loteria wizowa to program, umożliwiający aplikującym legalne ubieganie się o wizę imigracyjną z rodziną (dziećmi, małżonkami). Loteria jest podstawą do wydania zielonej karty, uprawniającej do pobytu oraz legalnej pracy w Ameryce. Mnóstwo informacji szczegółowych dostępnych jest na stronie Ambasady.

W kwestii loterii, przede wszystkim, trzeba spełniać kryteria podstawowe – kraj ojczysty musi się znajdować na liście krajów zakwalifikowanych (Polska się na tej liście znajduje). Ponadto, wylosowanie nie oznacza jeszcze otrzymania wizy – jest tylko dokumentem, uprawniającym do udziału w kolejnych etapach. Oznacza to kolejność wypełnienia zaawansowanych wniosków i formularzy oraz rozmowy z konsulem. Również i to spotkanie wymaga wniesienia bezzwrotnej opłaty.
 

Wszystko o biletach lotniczych do USA

 

Jak wiadomo, bilety kupowane w ostatniej chwili są o wiele droższe od tych, kupowanych wcześniej. Dlatego o wizę należy aplikować z wyprzedzeniem, mając jeszcze czas na kupienie biletów lotniczych w dobrej cenie.

Generalnie odmowa przyznania wizy nie upoważnia do otrzymania od linii lotniczych zwrotu za kupiony bilet – po prostu przepadnie. Są jednak wyjątki. Niektóre linie lotnicze (SWISS, Air Canada, Air Berlin, LOT, Lufthansa, SAS) przewidują zwrot w przypadku udokumentowania (pisemnego potwierdzenia z Ambasady/Konsulatu) odmowy otrzymania wizy, nie dotyczy to jednak wszystkich taryf.
 

10 najczęściej zadawanych pytań o wizy do USA

 1. O co pytają w formularzu DS-160?

Wniosek możesz przejrzeć on-line przed wypełnianiem. Ogólnie jest tam mnóstwo pytań osobowych – wszelkie dane, adres, miejsce urodzenia, etc. Ponadto, cel podróży i miejsce tymczasowego pobytu w USA – tu można podać nawet adres hotelu. Są także pytania o powiązania – czy lecisz do znajomych, rodziny, jakie łączą cię z nimi relacje. Czy wyjazd jest prywatny, czy organizowany. Czy i gdzie pracujesz, czym się zajmujesz i jakie masz wykształcenie. Dokąd i kiedy jeździłeś za granicę. Pytań jest wiele, ale większość z nich to oczywiste pytania o dane. Pamiętaj – nie kręć i nie wymyślaj, w ten sposób możesz sobie tylko zaszkodzić.

2. Kończy się data ważności mojego paszportu, mogę się starać o wizę?

Data ważności paszportu musi przekraczać 6 miesięcy.

3. Czy moja wiza przepada, jeśli wciąż jest ważna, ale paszport już utracił ważność?

Nie. Wiza pozostaje ważna. Podczas podróży musisz posiadać przy sobie dwa paszporty – nowy, bez wizy i stary – z wizą. Naturalnie cel podróży musi być spójny z posiadaną kategorią wizową.

4. Mogę się gdzieś dowiedzieć, jaki jest status mojego wniosku?

Status wniosku wizowego możesz sprawdzić on-line na stronie Ambasady, wybierając miejsce umawianego spotkania oraz podając numer kodu kreskowego z potwierdzenia złożenia wniosku.

5. Czy mogę przedłużyć wizę, która traci ważność?

Niestety nie. Wiza przyznana na określony czas traci bezpowrotnie swoją ważność wraz z upływem wskazanego terminu. Nowa wiza oznacza ponowne przejście całego procesu. Na pocieszenie jednak – jeśli w twoim życiu nic się nie zmieniło na gorsze, więzi z ojczyzną są tak samo mocne, a poprzednie pobyty w USA kończyły się zgodnie z terminem, masz większe szanse na otrzymanie wizy ponownie.

6. Czy przelew opłaty za wizę muszę wykonać ze swojego konta?

Nie. Możesz wpłacić pieniądze z czyjegoś konta, w tytule powinna być jednak informacja o kogo chodzi, a ty musisz posiadać wydruk potwierdzenia opłaty.

7. Kiedy powinienem wyrabiać wizę?

W praktyce najdogodniejszym terminem jest wyprzedzenie planowanego wyjazdu o około 4 miesiące. To czas, który z powodzeniem wystarczy i na przejście procedury wizowej (z nawiązką) i na kupno biletów lotniczych w atrakcyjnej cenie.

8. Jednocześnie się uczę i pracuję – jak mam to oznaczyć w formularzu?

W polu adresu i miejsca pracy lub szkoły podaj dane zatrudnienia, natomiast w polach przeznaczonych na opisanie zajęcia, wpisz, że jesteś studentem i podaj nazwę swojej uczelni. Powiedz konsulowi o tym, że uczysz się i pracujesz.

9. Nie mogę znaleźć numeru inwentaryzacyjnego paszportu, a muszę go podać w formularzu.

W obecnie wyrabianych w Polsce paszportach nie istnieje ten numer. Zaznacz w tym polu opcję „nie”.

10. Czy paszport może odebrać ktoś inny w moim imieniu?

Tak, z punktu odbioru dokumentów albo od kuriera, twój paszport z wizą może odebrać ktoś inny, musi posiadać swój dokument ze zdjęciem i ksero twojego dokumentu ze zdjęciem oraz podpisane przez ciebie upoważnienie (musi zawierać imię i nazwisko upoważnionego oraz dane upoważniającego).

 

„Materiał został przygotowany przez portal PanSamolocik.pl okerujący min. tanie loty do Nowego Jorku”

Poprzedni artykuł50 lat szkoły gen. Kazimierza Pułaskiego w South Hackensack, czyli polska szkoła to przygoda
Następny artykułRodzice mają klucz

1 KOMENTARZ

 1. W roku 1980 żona namówiła mnie o złożenie wniosku wizowego do USA w ambasadzie USA w Warszawie. Dostałem list z wykazem potrzebnych papierów ( włącznie z odpisami kont bankowych, listami prywatnymi od ciotki żony z Bostonu). Wykaz papierów obejmował całą stronę A4. We wniosku było zapytanie o przynależność do PZPR. Nie pojechałem do Warszawy na rozmowę. I nigdy nie byłem w USA. Sekretarz PZPR z mojego wydziału w Hucie wyjechał do USA bez przeszkód i mieszka w USA od tamtego czasu. Nie żałuję, że nie byłem w Brazylii, Argentynie, RPA i Hong Kongu. Nie stać mnie na to. Polska ma tak piękne zakątki, że nie dam rady do końca życia ich odwiedzić. Po co mi mordęga lotniskowa i konsulatowa. Dziękuję.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj