2016 Literatura polska covers

 

Literatura polska: teksty i ćwiczenia to seria podręczników skierowanych do licealistów polonijnych. Dostępne są już dwie części: Literatura polska 19. wieku, która prezentuje zagadnienia literackie i kulturowe od romantyzmu do Młodej Polski, oraz Literatura polska 20. i 21. wieku – od dwudziestolecia międzywojennego do czasów obecnych. W przygotowaniu jest Literatura polska epok dawnych obejmująca średniowiecze, renesans, barok i oświecenie. Ta część ukaże się jeszcze w tym roku (planowana edycja na przełomie sierpnia i września 2016 r.).

Podręczniki skomponowano według określonych zasad. „Bohaterem” każdego rozdziału jest tekst – wiersz, fragment prozy lub dramatu. Teksty te zostały starannie dobrane pod względem literackim i językowym. Każdy utwór poprzedzony jest biogramem autora, a po tekście literackim pojawiają się ćwiczenia leksykalne (ułatwiające zrozumienie np. wiersza), ćwiczenia gramatyczne (objaśniające wybrane struktury), ćwiczenia doskonalące sprawności językowe (przede wszystkim czytanie ze zrozumieniem, a także mówienie i pisanie), które układają się w przemyślany proces analityczno-interpretacyjny.

Literatura polska 19. wieku: teksty i ćwiczenia zawiera 20 segmentów, w których są m.in. utwory Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Prusa, Orzeszkowej, Asnyka, Sienkiewicza, Zapolskiej, Wyspiańskiego, Tetmajera, Reymonta, Staffa. Natomiast Literatura polska 20. i 21. wieku: teksty i ćwiczenia składa się z 22 rozdziałów. Wśród autorów tekstów znaleźli się m.in. Lechoń, Pawlikowska-Jasnorzewska, Czechowicz, Schulz, Gombrowicz, Miłosz, Różewicz, Poświatowska, Mrożek, Szymborska, Filipowicz, Białoszewski, ks. Twardowski,. Herbert, Iwaniuk, Świetlicki, Różycki.

Ważnym elementem każdego rozdziału są Tematy i pytania do dyskusji, które pozwalają połączyć czytane i omawiane zagadnienia z osobistym doświadczeniem uczniów. Poruszane treści nawiązują do praktycznej strony życia, do tego, co mieści się zarówno w jego wymiarze codziennym, jak i w sferze duchowej. Tematy i pytania do dyskusji nakierowane są na takie zjawiska, jak budowanie relacji i związków, szacunek wobec siebie i innych, prowadzenie rozmowy, dyskusji i sporu, rozwiązywanie problemów, szukanie odpowiedzi na trudne pytania, namysł, analizowanie i interpretowanie zjawisk, wnioskowanie, prezentacja własnych przekonań, argumentowanie, co w praktyce oznacza m.in. dyskusje na temat przyjaźni i samotności, tożsamości i zagubienia, marzeń, pragnień i planów oraz dróg do ich realizacji. Wszystko to można wyrażać w języku odziedziczonym po rodzicach i dziadkach, w języku bliskim, choć właściwym odległej geograficznie Polsce. Szkoła powinna bowiem dążyć do tego, by język polski był dla młodzieży polonijnej językiem ważnych pytań, pogłębionej refleksji i prawdziwych emocji, by polskość była trwałą częścią tożsamości młodego pokolenia.

Zwolennicy takiej metody nauczania/uczenia się mówią, iż podręczniki z serii Literatura polska: teksty i ćwiczenia są przejrzyste i inspirujące, że „wzbogacają słownictwo”, „poruszają ważne i ciekawe tematy”, „zmuszają do wypowiadania własnego zdania”; krytycy stwierdzają, że wykonywanie różnych zadań „wymaga koncentracji i wysiłku”, że „ćwiczeń jest zbyt dużo”, że „niektóre rzeczy powtarzają się”. Jestem wdzięczna za każdą uwagę i opinię – świadczą one o zainteresowaniu nauczycieli i uczniów, podpowiadają, co można poprawić.

Bez wątpienia książki z serii Literatura polska: teksty i ćwiczenia różnią się od tradycyjnych podręczników szkolnych. Nie jest to typowa historia literatury polskiej, lecz raczej wybór ciekawych tekstów – cennych ze względu na ich walory literackie i językowe, mówiących rzeczy ważne. Tego rodzaju podejście wymaga modyfikacji stylu pracy nauczyciela i uczniów. Nauczyciel staje się przewodnikiem po świecie wartości zapisanych w literaturze. Uczniowie w kolejnych fazach pracy muszą przeczytać tekst wielokrotnie i wykonać sporo ćwiczeń – co wymaga czasu i zaangażowania, niekiedy może okazać się nużące, lecz na pewno sprzyja lepszemu zrozumieniu tekstów, wzbogaca słownictwo, pomaga doskonalić sprawności językowe, pozwala zestawić literaturę z osobistym doświadczeniem, prowokuje do formułowania – po polsku! – własnych analiz, interpretacji, opinii i komentarzy. W ten sposób Literatura polska: teksty i ćwiczenia oddaje głos uczniom, którzy odkrywają dla siebie coś ważnego, stawiają pytania, szukają odpowiedzi. Nauczyciel uczestniczy w tej przygodzie.

 

WYDAWCA:
Seria podręczników Literatura polska: teksty i ćwiczenia powstała z inspiracji dyrekcji Polskiej Szkoły Katolickiej im. św. Ferdynanda w Chicago. Osoby zainteresowane podręcznikami powinny kontaktować się z S. Dyrektor Dorotą Domin.

 

prochniak_wiolaAUTORKA:
dr Wiola Próchniak – autorka serii – wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; zajmuje się teorią i praktyką nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego, od lat współpracuje ze szkołami polonijnymi w USA: prowadzi warsztaty i szkolenia metodyczne dla nauczycieli polonijnych; jest autorką programu Studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego (Chicago 2013-2014) oraz materiałów dydaktycznych dla szkół polonijnych (Gramatyka języka polskiego. Czasownik oraz Gramatyka języka polskiego. Imiona); przygotowuje i przeprowadza egzaminy dla absolwentów szkół polonijnych (Wallington, NJ; Chicago); jest także autorem zadań i egzaminatorem w ramach certyfikacji języka polskiego jako obcego.

 

 

Fragment rozdziału podręcznika

2016 WP Herbert dobrapolskaszkola1

2016 WP Herbert dobrapolskaszkola2

2016 WP Herbert dobrapolskaszkola32016 WP Herbert dobrapolskaszkola3

2016 WP Herbert dobrapolskaszkola4

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj