A.Kwiatkowski

 

Prezydencka ustawa dot. uprawnień do ulg dla uczniów polskich szkół zagranicą to ważny krok, by pokazać, że Polska pamięta o rodakach – powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Adam Kwiatkowski. Podkreślił, że ustawa zrównuje prawa wszystkich polskich uczniów.

Prezydent skierował w maju do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw. Sejm uchwalił ją w grudniu. W czwartek w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda uroczyście ją podpisze.

„To pierwsza inicjatywa prezydenta, która została skierowana do tych, którzy mieszkają poza granicami Polski. Odbiorcami tych zmian są młodzi Polacy. Ci, którzy chodzą do polskich szkół, którzy uczą się języka polskiego, polskiej historii czy geografii” – powiedział PAP Kwiatkowski.

Jak zaznaczył, do tej pory było tak, że gdy uczniowie ci przyjeżdżali do Polski, nie mogli korzystać z ulg i praw, z których korzystają ich rówieśnicy, mieszkający w kraju i tutaj uczęszczający do szkół. „Ta ustawa ma zrównać w prawach wszystkich uczniów polskich szkół bez względu na to, gdzie te szkoły funkcjonują, jaka jest forma własności tych szkół. Chodzi o to, by wszyscy uczniowie mieli te same prawa” – podkreślił.

Dodał, że dzięki rozwiązaniom zawartym w prezydenckiej ustawie każdy uczeń bez względu na to, czy chodzi do szkoły w Polsce, czy chodzi do polskiej szkoły – prywatnej, czy społecznej – gdziekolwiek na świecie otrzyma polską legitymację szkolną i będzie mógł korzystać ze zniżek przysługujących polskim uczniom.

„Te przepisy również będą dotyczyć nauczycieli, którzy uczą w tych prywatnych czy społecznych szkołach. Oni również w Polsce będą traktowani, jak ich polscy odpowiednicy, czyli jak nauczyciele, którzy uczą tutaj w Polsce w polskich szkołach” – mówił Kwiatkowski.

Według niego ustawa wyszła naprzeciw postulatom formułowanym głównie przez młodą społeczność Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. „Tam rodzice uczniów, którzy chodzili do polskich szkół, nie mogli zrozumieć, dlaczego ich dzieci nie mogą korzystać ze zniżek, nie mogą mieć polskich legitymacji, które z jednej strony dają te zniżki – w komunikacji miejskiej, czy we wstępie do muzeów – ale drugiej strony są też pewnym symbolem, bo są dowodem na to, że te dzieci chodzą do polskiej szkoły” – podkreślił.

Jak zaznaczył, młodzi Polacy mieszkający zagranicą uczą się w polskich szkołach zazwyczaj w soboty, rezygnując z wolnego czasu i z odpoczynku. „To jest wielki wysiłek rodziców, dzieci, ale też nauczycieli i pedagogów” – zauważył szef gabinetu prezydenta.

„Polska powinna robić wszystko, aby wspierać tych, którzy urodzili się, czy mieszkają poza Polską, ale chcą chodzić do polskich szkół, chcą uczyć się polskiego języka, polskiej historii czy geografii. Ta ustawa to bardzo ważny krok, by pokazać, że Polska pamięta, że oni będą tutaj mieli te same prawa, jak ich rówieśnicy” – podkreślił Kwiatkowski.

Zapewnił też, że zmiany, które zostały wprowadzone ustawą, „dają szanse a właściwie pewność, że najbliższe letnie wakacje, to będzie ten moment, kiedy polskie dzieci będą miały już polskie legitymacje szkolne i będą mogły korzystać ze zniżek”.

Jak mówił, legitymacje będą wydawane przez konsulów, którzy będą w tym zakresie współpracowali ze szkołami. „Tymi szkołami, które chcą, bo to nie jest obowiązek, to jest pewne prawo; szkoła może się zarejestrować i może przekazać listę swoich uczniów i wtedy ci uczniowie otrzymają legitymacje, które będą ważne przez rok i każdym kolejnym rokiem nauki będą przedłużane” – tłumaczył.

Nowela ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego zakłada nadanie uprawnień do korzystania z ulgowych przejazdów dla uczniów (do ukończenia 18 roku życia) w okresie pobierania nauki języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, w szkołach społecznych prowadzonych przez polonijne organizacje oświatowe, stowarzyszenia rodziców i polskie parafie zarejestrowane w bazie Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Organem upoważnionym do wydawania dokumentów poświadczających uprawnienia do ulg będzie konsul RP w danym kraju. Do ulg będzie uprawniała nauka takich przedmiotów jak: język polski, historia, geografia i kultura polska. Systemem ulg będą objęci również uczniowie uczący się języka polskiego w miejscu zamieszkania w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty w innych państw: Czech Litwy, Łotwy i Białorusi.

Ulgi mają też otrzymać uczniowie kształcący się w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw i szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich.

Według nowelizacji uczniom będą przysługiwać ulgi: 37 proc. do przejazdów w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych za okazaniem biletu jednorazowego, 49 proc. do przejazdów w pociągach osobowych i pospiesznych za okazaniem biletu miesięcznego imiennego oraz 49 proc. do przejazdów w autobusach komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów imiennych miesięcznych.

Ulgi będą przysługiwać również nauczycielom uczącym języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim we wspomnianych szkołach polskich za granicą. Nauczyciele zostaną objęci 33 proc. ulgami w pociągach osobowych za okazaniem biletu jednorazowego lub miesięcznego imiennego oraz w komunikacji autobusowej zwykłej za okazaniem biletu miesięcznego imiennego.

(PAP)

 

Poprzedni artykułCzy dwujęzyczne dziecko może być dyslektykiem?
Następny artykułInformacja dla osób powracających na stałe do Polski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj