W kwietniu 2018 r. w amerykańskich szkołach dostępny będzie test STAMP 4S dla języka polskiego. Egzamin ten, uznawany na poziomie krajowym, jest przygotowany przez amerykańską firmę Avant oferującą testy w trzynastu językach. Test STAMP 4S (sprawdzanie biegłości językowej w oparciu o standaryzowane wymagania ogólnokrajowych instytucji językowych ) sprawdza biegłość językową w czterech kategoriach (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie) dla wieku od 7 klasy wzwyż. 

STAMP 4S jest adaptacyjnym testem komputerowym, dostępnym przez internet, zawierający praktyczne problemy i pytania, oraz tematy nauczane na różnych poziomach. Pierwotnie test STAMP 4S został opracowany przez Center for Applied Second Language Studies, a National Foreign Language Resource Center na University of Oregon i sfinansowany przez amerykański Departament Edukacji. Został również sprawdzony przez zespół ekspertów i przetestowany w praktyce.

Test STAMP 4S trwa około 2 godzin. Czas w czasie pisania testu nie jest mierzony i uczniowie mogą robić przerwy. Przeprowadzenie testu wymaga obecności osoby nadzorującej.  Osoby zdające test otrzymują wynik (osiągnięty poziom) dla każdej części testu. Czytanie i słuchanie są automatycznie oceniane przez komputer. Części pisemna i ustna są oceniane przez certyfikowanych testerów Avantu, którzy używają rubryki punktów. Rubryki zawierają szczegółowy opis wszystkich poziomów.

Poniższa tabelka przedstawia tematy zwykle związane z poziomami językowymi do czytania i słuchania. Pokazuje także cechy charakterystyczne dla poszczególnych poziomów w kategorii czytania i słuchania.

Należy pamiętać, że podane zagadnienia nie są jedynym kryterium do określenia poziomu w teście STAMP 4S.  Ponadto problemy i pytania w teście mogą dotyczyć wielu tematów. Na przykład pytanie z poziomu początkującego dotyczące kalendarza / czasu może również odnosić się do tematu świąt / uroczystości. Wymienione tematy ogólnie wskazują na kompetencje językowe wymaganego poziomu, ale nie stanowią pełnego zakresu kryteriów.

 

POZIOM TEMAT CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
POCZĄTKUJĄCY

Ja

Kalendarz / czas

Kolory / kształty

Zwierzęta domowe / zwierzęta

Szkoła / klasa

Pogoda / pory roku

Ubranie

Jedzenie / napoje

Rodzina / przyjaciele

Dom

Miejsca / geografia

Społeczność

Codzienne czynności

Zakupy / sklepy

Czas wolny / hobby


Osoby zdające, które czytają lub słuchają na poziomie początkującym, charakteryzują się tym ,że :

 • polegają na wyuczonych zwrotach i podstawowym zakresie słownictwa
 • posiadają umiejętność odczytania znaczenia tekstów
 • rozumieją popularne zwroty
ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY

Zdrowie

Święta / obchodzenie świąt

Zawody

Transport / wakacje

Przyszłe plany

Kultura

Zagadnienia współczesne

 • Obecne wydarzenia
 • Ekonomia
 • Literatura
 • Nauka
 • Socjologia
 • Historia

Plus bardziej szczegółowe tematy z poziomu początkującego


Uczniowie, którzy czytają i słuchają na poziomie średnio zaawansowanym, mogą:

 • rozumieć główne pojęcia i szczegółowe informacje używane w języku potocznym
 • rozumieć informacje zawarte w potocznych materiałach
 • śledzić krótkie rozmowy i informacje na codzienne tematy oraz odpowiadać na pytania dotyczące ogólnych spraw i szczegółowych informacji
ZAAWANSOWANY

Sztuka

Polityka

Religia

Matematyka

Plus bardziej szczegółowe tematy z poziomu początkującego i średniozaawansowanego


Uczniowie, którzy czytają lub słuchają na poziomie zaawansowanym mogą:

 • rozumieć i używać języka do ogólnych celów informacyjnych
 • rozumieć treść dokumentów niespecjalistycznych przeznaczonych dla ogólnej publiczności
 • rozumieć treść niespecjalistycznych informacji języka mówionego

Kryteria oceniania części pisemnej i słownej testu STAMP 4S przez Avant Assessment:

Kryteria punktacji

Poziom Charakterystyka tekstów Sprawdzenie znajomości języka

I

Początkujący-niski


Zna słowa w języku docelowym, ale nie potrafi ich łączyć we frazy czy w zdania. Nie posiada wystarczającego słownictwa ani umiejętności koniecznych do sformułowania nawet prostych fraz czy szybkich odpowiedzi.


Ograniczona znajomość języka. Niezdolność do tworzenia wypowiedzi dłuższych niż pojedyńcze słowa. Wpływ L1 (język pierwszy) może być silny. Na tym poziomie spodziewane są błędy, ale uczeń musi być w stanie wypowiedzieć co najmniej dwa zrozumiałe słowa.


II

Początkujący-średni


Wypowiedź wykracza poza pojedyńcze słowa, ale wyraźnie pokazuje brak umiejętności ograniczenie się jedynie do fraz. Może zawierać nie więcej niż jedno proste zdanie.


Może popełniać częste błędy, ale zwykle zrozumiałe dla czytelnika / słuchacza. Może być widoczny wpływ języka pierwszego.


III

Początkujący-wysoki


Krótkie, codzienne wyrażenia lub zapamiętane zwroty, które można łączyć ze sobą. Mówiący potrafi zbudować co najmniej dwa różne proste zdania.


Trafne zastosowanie często używanych zwrotów. Wypowiedzi zwykle zrozumiałe dla czytelnika / słuchacza. Błędy gramatyczne (składniowe, ortograficzne, koniugacyjne) mogą występować na tym poziomie, ale zdania muszą być sensowne, aby były uznane na tym poziomie.


IV

Średni-niski


Różnorodne zdania, w których wykorzystane są rozmaite czasowniki do wyrażania niezależnych myśli. W większości wypowiedź powstaje w wyniku  przekształcenia prostych zdań z dodatkiem pewnych szczegółów takich jak zwroty przyimkowe i frazy czasownikowe.


Poprawne zdania schematyczne z dodatkiem szczegółów. Błędy mogą wystąpić, gdy uczeń stara się przejść na wyższy poziom języka.Mówiący wykazuje dobrą znajomość języka w większości wypowiedzi.


V

Średni-średni


Logiczna organizacja i płynność wypowiedzi. Zawiera co najmniej dwa unikalne i nieschematyczne zdania przeplatane innymi zdaniami, tworząc grupy zdań, które wykazują łączność i ciągłość.


Staranne wypowiedzi z pewnymi błędami, które nie mają większego wpływu na przesłanie. Wypowiedź może być urwana. Powtarzanie podstawowego słownictwa wraz z użyciem rozwiniętych wyrażeń. Zwiększa się poprawność zdań złożonych.


VI

Średni-wysoki


Potrafi zademonstrować znajomość języka na poziomie średnio- wysokim. Wypowiedzi są złożone. Słowa i znaki łączące używane są w większości prawidłowo, aby zachować ciągłość wypowiedzi. Grupy zdań koncentrują się na różnych aspektach wypowiedzi i zawierają słowa lub frazy łączące w celu wprowadzenia kolejnej koncepcji. Nie posiada takiego słownictwa ani języka, które pozwoliłoby na przejście do poziomu zaawansowanego.


Wypowiedzi są dobrze zbudowane i napisane. W całej wypowiedzi widoczne są struktury zdań utrzymujące poziom średnio-zaawansowany. Widoczna jest początkowa umiejętność budowania spójnych wypowiedzi o zwiększonym stopniu złożoności, z użyciem słów i fraz łączących. Brak słownictwa na poziomie zaawansowanym.


VII

Zaawansowany-Niski


Wypowiedzi o długości paragrafu, z użyciem zaawansowanego i złożonego języka, ze słowami i frazami łączącymi użytymi zgodnie ze składnią i zasadami gramatycznymi, całość tworząca płynność wypowiedzi. Widoczna jest spójność myśli, które tworzą spójną i dłuższą wypowiedź.


Wypowiedzi na znane tematy przeważnie bezbłędne. Jeśli błędy występują, są powtórzeniami i nie utrudniają w zrozumieniu podanej informacji. Wypowiedź jest zazwyczaj płynna ze sporadycznymi przerwami. Użycie pojęć abstrakcyjnych i precyzyjnych oraz ze znajomych tematów.


VIII

Zaawansowany-średni/wysoki


Występuje różnorodność spójnych wyrażeń i schematów. Słownictwo jest precyzyjne, przejrzyste i naturalne. Wypowiedzi są płynne, jak u rodowitego użytkownika, bez zauważalnych błędów.


Prawie bezbłędne wypowiedzi. Umiejętność posługiwania się skomplikowanym językiem  z użyciem precyzyjnego i obszernego słownictwa. Poprawne zastosowanie wyrazów abstrakcyjnych oraz łatwość używania idiomów i pojęć. Zachowanie wyrazistej kolejności wypowiedzi  (jeśli jest wymagane) i dokładne stosowanie konwencji językowych.


Test STAMP4S jest akceptowany dla potrzeb Seal of Biliteracy w obu stanach: Nowym Jorku i New Jersey. Uczniowie, którzy są zainteresowani wzięciem tego testu, muszą się zgłosić do swoich advisorów lub dyrekcji szkoły i poprosić o Seal of Biliteracy.

 

Marzanna Owinski

Misja Polska w Orchard Lake, MI

Poprzedni artykułNa drodze do Wielkiej Nocy
Następny artykułZielona Wyspa w śnieżnej bieli

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj