Pakiet „Terapia kończyny górnej” 7 dni

Terapia kończyny górnej dedykowana jest pacjentom po urazach ortopedycznych, udarach i chorobach neurologicznych. Rehabilitacja obejmuje całą kończynę, ale skupiamy się na indywidualnych potrzebach pacjenta, wiele miejsca poświęcając na czynności manualne. Diagnostyka jak i rehabilitacja wykonywana jest na wysoko specjalistycznym sprzęcie Pablo, Diego i Seria Tutor umożliwiającym terapię czynną i bierną kończyny górnej z pracą nadgarstka i palców włącznie.

Proces rehabilitacji obejmuje:
Diagnostyka i kwalifikacja do terapii przez lekarza i fizjoterapeutę
Ćwiczenia sprawności manualnej(Diego/Pablo/Seria Tutor)*
Terapia zautomatyzowana (ACX)
Indywidualna praca z pacjentem
Fizykoterapia**

*Obejmuje pracę na jednym z w/w specjalistycznych urządzeń, dobranych indywidualnie przez specjalistów w zależności od potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.
**Dotyczy jednego wybranego zabiegu wg wskazań medycznych.

Po konsultacji lekarskiej istnieje możliwość włączenia innych płatnych zabiegów dostępnych w naszym ośrodku.

Diagnostyka i kwalifikacja do terapii przez specjalistów obejmuje wywiad, badanie wstępne 
i analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej. Następnie przeprowadzana jest diagnostyka 
na wysoko specjalistycznym sprzęcie, po której opracowywany jest indywidualny plan terapii.

Ćwiczenia sprawności manualnej:

Diego – urządzenie dostosowuje się do każdego pacjenta i może być używane w terapii nawet 
na wczesnym etapie usprawniania. Możemy bardzo dokładnie zaplanować terapię, wykorzystując maksymalne możliwości ćwiczącego. Istnieje możliwość wglądu w wyniki każdej sesji oraz porównanie ich ze sobą. Pacjent koncentruje się na wykonaniu zadania, a powtarzanie określonych ćwiczeń prowadzi do zautomatyzowania ruchu. Umożliwia prowadzenie kończyny górnej 
w pełnych zakresach funkcjonalnych i zwalnia terapeutę z konieczności wspierania kończyny podczas treningu. Wirtualna rzeczywistość umożliwia wskazanie pacjentowi właściwego sposobu prowadzenia kończyny górnej.

Pablo – jest urządzeniem, które służy do pomiarów diagnostycznych oraz do terapii funkcjonalnej 
z zastosowaniem sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Zestaw ćwiczeń pozwala w pełni dostosować sesję ćwiczeniową do aktualnych możliwości pacjenta. Pablo umożliwia wykonanie najbardziej różnorodnych ruchów ręki takich jak chwyt cylindryczny, prostowanie, chwyty szczypcowe, mierząc ich siłę w tym samym czasie. Urządzenie mierzy również zakres ruchomości w stawach kończyny górnej, poprzez zintegrowane czujniki pozycji. Oprogramowanie powiązane 
z kartoteką pacjenta pozwalana na przedstawienie wszystkich wyników pomiarów i ćwiczeń 
w sposób numeryczny i graficzny przekazując bardzo przejrzystą informację na temat postępów terapii.

Hand Tutor – jest programem rehabilitacyjnym ręki składającym się z ćwiczeń aktywnych. System oparty jest o wygodne i bezpieczne ortezy zawierające czujniki położenia oprogramowania oraz szybkości. Wykorzystywana jest znana koncepcja sprzężenia zwrotnego (biofeedback). Umożliwia rehabilitację w oparciu o ćwiczenia indywidualnie dobrane do potrzeb pacjenta, służące poprawie zaburzeń czynności kończyny górnej jak: dokładność, zakres ruchu i szybkość.

Diego, Pablo i Seria Tutor poprzez ćwiczenia bierne i czynne na urządzeniu umożliwiają powrót do naturalnego, wyuczonego ruchu. Pacjent umieszcza kończyny górne w podwieszkach, 
a następnie trenuje w przestrzeni trójwymiarowej. Główne korzyści z wykorzystania ww urządzeń w procesie rehabilitacji:

 • – terapia przy użyciu robota umożliwia ćwiczenia czynne i bierne, może być stosowana na rożnych etapach rehabilitacji,
 • – wszechstronne opcje treningowe,
 • – szybszy powrót utraconych funkcji kończyny górnej,
 • – większa motywacja – ruch w przestrzeni 3D, wirtualna rzeczywistość,
 • – możliwość prowadzenia terapii pacjentów neurologicznych i ortopedycznych w każdym wieku.

Terapia zautomatyzowana przy użyciu ACX wykorzystuje opór elastyczny. Urządzenie Vectis 
i Vectis mini służy do rehabilitacji kończyny górnej w obrębie stawu ramiennego w odróżnieniu 
od Cubito, który umożliwia ćwiczenia w obrębie przedramienia i nadgarstka. Aparaty zostały zaprojektowane tak, aby działały z wykorzystaniem elastycznych elementów oporowych, których najistotniejszą zaletą jest generowanie niewielkiego oporu w początkowej fazie ruchu, narastającego równomiernie w dalszych fazach ćwiczenia. Szczególnie są użyteczne 
w rehabilitacji pourazowej, pooperacyjnej, ortopedycznej i neurologicznej. Automaty znajdują zastosowanie również w rehabilitacji sportowej, reumatologii oraz geriatrii.

Terapia indywidualna z fizjoterapeutą to kompleksowe działanie polegające na indywidualnym doborze i zastosowaniu specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych w zależności od rodzaju oraz stopnia zaawansowania schorzenia.

Fizykoterapia wykonywana jest w naszym Zakładzie Przyrodoleczniczym ,,Uzdrowisko Horyniec ”Sp. z o.o.

WSKAZANIA

 • Udar;
 • Amputacja;
 • Choroby reumatyczne;
 • Zmiany zwyrodnieniowe bez ostrego przebiegu;
 • Choroby nerwów obwodowych;
 • Zaburzenia krążenia;
 • Stany po zakrzepach żylnych;
 • Choroba Reynauda;
 • Stany po odmrożeniach;
 • Zwichnięcia / skręcenia / złamania;
 • Uszkodzenia ścięgien;
 • Stan po operacjach ortopedycznych;
 • Zaburzenia sensomotoryczne;
 • Rwa barkowa;
 • Przykurcze (mięśni, stawowe, więzadłowe);
 • Przykurcz Dupuytrena;
 • Mózgowe Porażenie Dziecięce;
 • Urazy ortopedyczne;
 • Endoprotezy stawu biodrowego / kolanowego;
 • Urazy czaszkowo mózgowe;
 • Choroba Parkinsona;
 • Stwardnienie Rozsiane;
 • Paraplegia;
 • Hemiplegia;
 • Urazy rdzenia kręgowego;
 • Neurobolerioza;
 • Urazowe uszkodzenie mózgu;
 • Stwardnienie Zanikowe Boczne;
 • Dystrofia;

PRZECIWWSKAZANIA

 • Osteoporoza;
 • Zmiany w strukturze tętnic kręgowych;
 • Nowotwory;
 • Gruźlica;
 • Zwichnięcia i dyslokacje stawów;
 • Zaburzenia rozwojowe i wady wrodzone;
 • Młodzieńcza martwica kości;
 • Brak zdolności do samoobsługi, w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego;
 • Niestabilna choroba niedokrwienna serca;
 • Niestabilne nadciśnienie tętnicze, które musi być kontrolowane przez lekarza prowadzącego;
 • Zakrzepica;
 • Tętniaki;
 • Ostre stany zapalne;
 • Choroby zakaźne;
 • Ciąża i okres karmienia piersią;
 • Groźne zaburzenia rytmu serca;
 • Zatorowość płucna;
 • Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia lub niestabilności;
 • Krwotoki z dróg oddechowych;
 • Stan po świeżo przebytym udarze mózgu i zawale mięśnia sercowego;
 • Stany bezpośrednio po zabiegach operacyjnych do czasu aż lekarz prowadzący wyrazi zgodę na terapię;
 • Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające właściwą realizację rehabilitacji;
 • Inne stany klinicznie stanowiące p/wskazanie do rehabilitacji – po ocenie lekarskiej;
 • Niestabilne lub niecałkowicie wyleczone złamanie;
 • Otwarte rany, urazy w obszarach mocowania.

W cenie pakietu:

 • Zakwaterowanie w nowoczesnym budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu oraz Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych;
 • Program rehabilitacji dostosowany indywidualnie;
 • Całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska;
 • 3 posiłki dziennie;
 • Nordic Walking gratis.