Pakiet „STREFA KARDIO” 7 dni

Rehabilitacja kardiologiczna ma na celu przywrócenie sprawności funkcjonalnej i ruchowej, co ułatwi wykonywanie czynności dnia codziennego, powrót do aktywności zawodowej oraz podejmowanie aktywności rekreacyjnych. Możliwe jest ograniczenie negatywnych skutków psychicznych choroby i poprawienie stanu emocjonalnego (zmniejszenie depresji, lęku, wrogości itp.). Każdy pacjent zostanie objęty kompleksową opieką po zabiegach kardiochirurgicznych jak i zachowawczo. Diagnostyka i terapia kardiologiczna wykonywana jest na specjalistycznym sprzęcie (Kardiomed, Peleton).

Diagnostyka i kwalifikacja do terapii przez lekarza i fizjoterapeutę
Indywidualna praca z pacjentem
Terapia zautomatyzowana (Kardiomed)
Peleton
Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające
Kąpiel kwasowęglowa

Po konsultacji lekarskiej istnieje możliwość włączenia innych płatnych zabiegów dostępnych w naszym ośrodku.

Diagnostyka i kwalifikacja do terapii przez specjalistów obejmuje wywiad, badanie wstępne 
i analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej. Następnie przeprowadzana jest diagnostyka 
na wysoko specjalistycznym sprzęcie, po której opracowywany jest indywidualny plan terapii.

Terapia indywidualna z fizjoterapeutą to kompleksowe działanie polegające na indywidualnym doborze i zastosowaniu specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych w zależności od rodzaju oraz stopnia zaawansowania schorzenia.

Kardiomed 700 to system składający się z 5 różnorodnych urządzeń, dzięki którym można w pełni dostosować ćwiczenia do każdej osoby. Pozwala na stałą kontrolę wykonywanego treningu poprzez indywidualną kartę magnetyczną, ma możliwość adaptacji parametrów treningu kardiologicznego w każdym jego momencie i zapis na karcie. System kalkuluje i planuje ilości spalanych kalorii w trakcie ćwiczeń w zależności od celu treningu, uwzględnia dodatkowe aktywności pacjenta w planie treningowym (np. basen, rower itp.). Kardiomed 700 pozwala na wykonanie treningu bez względu na wiek i sprawność.

Peleton Plus system gwarantuje każdemu pacjentowi wchodzącemu w skład grupy treningowej indywidualny tok ćwiczeń, nadzór medyczny w postaci pełnej kontroli parametrów takich jak tętno, ciśnienie oraz zapis EKG w trakcie całego treningu. Dzięki pełnej kontroli 
nad przeprowadzanym treningiem staje się on bardzo efektywną i bezpieczną formą usprawniania.

Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające mają za zadanie podnieść wydolność układu oddechowego, kondycję oraz sprawność ogólną człowieka. Prowadzone są w sali gimnastycznej 
z wykorzystaniem różnego rodzaju przyrządów (materace, ławeczki, rowerki, itp.) i przyborów 
(piłki, taśmy TheraBand, hantle, itp.).

Kąpiel kwasowęglowa to zabieg balneologiczny w wodzie źródlanej nasyconej bezwodnikiem kwasu węglowego. Zawarty w wodzie bezwodnik kwasu węglowego wydziela się na skórze w postaci pęcherzyków gazu i wywołuje w niej wiele zmian, spośród których najważniejszą jest rozszerzenie naczyń włosowatych, tętniczych i żylnych. Zachodzi ono pod wpływem wydzielonych w skórze histaminy i acetylocholiny. W następstwie tego dochodzi do obniżenia ciśnienia krwi, zarówno normalnego, jak i podwyższonego chorobowo, oraz zwolnienia akcji serca.

WSKAZANIA:
Choroba niedokrwienna serca;
Dławica piersiowa stabilna;
Przebyty zawał serca;
Przebyty zabieg angioplastyki wieńcowej;
Pomostowanie aortalno – wieńcowe;
Zabiegi wszczepienia zastawek serca;
Operacje wad wrodzonych i nabytych serca i dużych naczyń;
Przeszczep serca;
Przewlekła stabilna niewydolność serca;
Zaostrzenia niewydolności serca;
Wszczepienie stymulatora serca;
Wrodzone wady serca;
Choroby naczyń obwodowych.

PRZECIWWSKAZANIA:
Niestabilna dławica piersiowa;
Niewydolność serca w okresie dekompensacji;
Ostre zapalenie mięśnia sercowego;
Świeża zatorowość płucna lub obwodowa;
Groźne zaburzenia rytmu (zwłaszcza u pacjentów niezabezpieczonych kardiowerterem– defibrylatorem);
Źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze;
Niepoddająca się leczeniu zatoka tachykardialna;
Ortostatyczny spadek ciśnienia tętniczego z objawami klinicznymi;
Złośliwe zaburzenie rytmu serca;
Wyzwalane wysiłkiem zaburzenia rytmu komorowego i nadkomorowego;
Wyzwalanie wysiłkiem zaburzenia przewodzenia przedsionkowo – komorowego i śródkomorowego;
Wyzwalana wysiłkiem bradykardia;
Znacznego stopnia zwężenie zastawek serca;
Kardiomiopatia ze zwężeniem drogi odpływu;
Niewydolność oddechowa;
Świeże lub ruchome skrzepliny w jamach serca;
Istotne kliniczne powikłania pooperacyjne.

W cenie pakietu:

  • Zakwaterowanie w nowoczesnym budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu oraz Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych;
  • Program rehabilitacji dostosowany indywidualnie;
  • Całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska;
  • 3 posiłki dziennie;
  • Nordic Walking gratis.