Pakiet „REEDUKACJA CHODU” 7 dni

Reedukacja chodu to ponowna nauka chodzenia, dedykowana pacjentom po urazach, wypadkach oraz z zaburzeniami neurologicznymi powstałymi w wyniku choroby. W terapii wykorzystujemy nowoczesny sprzęt do nauki chodu G-EO System, Egzoszkielet oraz zestaw urządzeń do rehabilitacji w wirtualnej rzeczywistości ACX. Przeprowadzamy trening kontroli równowagi na bieżni Balance Tutor jak również wzmacniamy siłę kończyn dolnych przy pomocy urządzenia Eccentron.

Proces rehabilitacji obejmuje:

Diagnostyka i kwalifikacja do terapii przez lekarza i fizjoterapeutę
Terapia zrobotyzowana (G-EO S/EKSO NR)*
Terapia zautomatyzowana biofeedback (ACX / Balance Tutor / Eccentron)*
Indywidualna praca z pacjentem/pionizacja
Fizykoterapia**

*Obejmuje pracę na jednym z wyżej wymienionych, wysoko specjalistycznych urządzeniach, dobranych przez specjalistów w zależności od potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.
**Dotyczy jednego z wybranego zabiegu wg wskazań medycznych.

Po konsultacji lekarskiej istnieje możliwość włączenia innych płatnych zabiegów dostępnych 
w naszym ośrodku.

Diagnostyka i kwalifikacja do terapii przez specjalistów obejmuje wywiad, badanie wstępne 
i analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej. Następnie przeprowadzana jest diagnostyka 
na wysoko specjalistycznym sprzęcie, po której opracowywany jest indywidualny plan terapii.

G-EO S to stacjonarny robot przeznaczony do oceny, nauki i doskonalenia chodu opartym 
na zasadzie end-effectora. Dedykowany jest pacjentom z ograniczoną sprawnością ruchową. Dzięki zaprogramowaniu odpowiednich funkcji można uzyskać precyzyjną kombinację i kontrolę nad poszczególnymi ćwiczeniami takimi jak chodzenie po płaskim oraz pochyłym podłożu do przodu 
i do tyłu, a także chodzenie po schodach w górę i w dół.

Egzoszkielet (EKSO NR) przeznaczony jest do rehabilitacji pacjentów z różnego rodzaju schorzeniami neurologicznymi lub urazami. Korzyści płynące z opisywanego urządzenia 
to możliwość pionizacji, intensywne wspomaganie utraconych wcześniej zdolności do poruszania się o własnych siłach, poprawa siły mięśni, zapobieganie przykurczom, nauka prawidłowych wzorców chodu, usprawnianie układu krążenia, odciążenie układu kostnego, poprawa samopoczucia, skrócenie czasu trwania rehabilitacji.

Balance tutor to wysoko specjalistyczna bieżnia do treningu i oceny posturalnych perturbacji dla pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Posiada dodatkowo szereg czujników siły i ruchu oraz gry motywacyjne, dzięki którym ćwiczenia są bardziej interesujące, dają większą motywację 
a co za tym idzie przyspieszają proces dochodzenia do sprawności i podnoszą efekty rehabilitacji. Pozwala terapeucie na przeprowadzanie treningu kontroli równowagi w określonej fazie chodu. 
Ma na celu przygotowanie pacjenta do nagłych zdarzeń takich jak poślizgnięcie lub przewrócenie się w kontrolowanych warunkach.

Eccentron to urządzenie do ćwiczeń ekscentrycznych kończyn dolnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym. Taka praca jest integralną częścią ruchu człowieka podczas czynności funkcjonalnych jak np. schodzenie ze schodów, siadanie na krześle, zejście ze wzniesienia. Trening pozwala na precyzyjny dobór obciążeń oraz monitorowanie w celu bezpiecznego rozwijania siły mięśniowej, równowagi, mobilności i obniżenia ryzyka upadków. Obiektywna ocena wielkości wykonanej pracy podczas treningu ekscentrycznego, precyzyjny dobór obciążeń treningowych oraz monitorowanie progresji stanowi solidna bazę do bezpiecznej i efektywnej pracy. Ze sprzętu skorzystać mogą również sportowcy celem uzyskania siły eksplozywnej i lepszego wyniku sportowego.

Terapia zautomatyzowana przy użyciu ACX to nowoczesna metoda diagnostyki i terapii w formie wirtualnej rzeczywistości łącząca klasyczną rehabilitację z innowacyjną technologią. System platform i urządzeń wykorzystywanych w trakcie terapii kończyny dolnej ( platforma Alfa, Telko, Jupiter) umożliwia prace w zamkniętych i otwartych łańcuchach kinematycznych. Urządzenia zapewniają bezpieczną pracę z oporem elastycznym i systemem informacji zwrotnej biofeedback. Dzięki temu ćwiczenia są bardziej interesujące, dają większą motywację, a co za tym idzie przyspieszają proces i podnoszą efekty rehabilitacji.

Terapia indywidualna z fizjoterapeutą to kompleksowe działanie polegające na indywidualnym doborze i zastosowaniu specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych w zależności od rodzaju oraz stopnia zaawansowania schorzenia.

Pionizacja to jeden z pierwszych kroków do odzyskania sprawności fizycznej. Polega na dążeniu do uzyskania u osoby niepełnosprawnej postawy pionowej. Postawa stojąca u człowieka poprawia działanie układów krążeniowo-oddechowego, trawiennego, moczowego, a także zapobiega powstawaniu odleżyn, przykurczy mięśniowych i deformacji stawowych.

Fizykoterapia wykonywana jest w Zakładzie Przyrodoleczniczym ,,Uzdrowisko Horyniec”
Sp. z o.o.

WSKAZANIA:

Mózgowe Porażenie Dziecięce;
Udar;
Urazy ortopedyczne;
Endoprotezy stawu biodrowego / kolanowego;
Urazy czaszkowo mózgowe;
Choroba Parkinsona;
Stwardnienie Rozsiane;
Paraplegia;
Hemiplegia;
Urazy rdzenia kręgowego;
Neuroborelioza;
Urazowe uszkodzenie mózgu;
Amputacja (G-EO S);
Stwardnienie Zanikowe Boczne;
Dystrofia;
Inne choroby neurologiczne charakteryzujące się problemem z chodem lub brakiem możliwości chodu.

PRZECIWWSKAZANIA:

Brak zdolności do samoobsługi, w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego;
Niestabilna choroba niedokrwienna serca;
Niestabilne nadciśnienie tętnicze, które musi być kontrolowane przez lekarza prowadzącego;
Zakrzepica;
Tętniaki;
Czynna gruźlica;
Ostre stany zapalne;
Choroby zakaźne;
Ciąża i okres karmienia piersią;
Groźne zaburzenia rytmu serca;
Zatorowość płucna;
Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia lub niestabilności;
Choroby nowotworowe;
Krwotoki z dróg oddechowych;
Stan po świeżo przebytym udarze mózgu i zawale mięśnia sercowego;
Stany bezpośrednio po zabiegach operacyjnych do czasu aż lekarz prowadzący wyrazi zgodę 
na terapię;
Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające właściwą realizację rehabilitacji;
Inne stany klinicznie stanowiące p/wskazanie do rehabilitacji – po ocenie lekarskiej;
Poważne przemieszczenie stawu lub upośledzenie ruchomości stawu biodrowego, kolanowego (przykurcz zgięciowy) i/lub skokowego (ograniczenie zgięcia podeszwowego);
Niestabilne lub niecałkowicie wyleczone złamanie;
Zaawansowana osteoporoza;
Otwarte rany, urazy w obszarach mocowania;
Nadmierne napięcie mięśniowe.

Wymagania wzrostowe i wagowe w urządzeniach egzoszkielet i G-EO S
Egzoszkielet: waga poniżej 100 kg; wzrost od 150 do 190 cm.
G-EO S: waga poniżej 200 kg; wzrost do 200 cm.

W cenie pakietu:

  • Zakwaterowanie w nowoczesnym budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu oraz Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych;
  • Program rehabilitacji dostosowany indywidualnie;
  • Całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska;
  • 3 posiłki dziennie;
  • Nordic Walking gratis.