Pakiet „NEUROLOGIA (NEUROSFERA)” 7 dni

Rehabilitacja neurologiczna dedykowana jest pacjentom po niedokrwiennych udarach mózgu, urazach czaszkowo-mózgowych, w przewlekłych chorobach neurologicznych (choroba Parkinsona, zespoły parkinsonowskie, stwardnienie rozsiane).
Rehabilitacja podnosi sprawność ruchową, poprawia zdolności manualne dnia codziennego i czynności poznawcze, skraca czas powrotu do sprawności.
W terapii wykorzystujemy sprzęt do rehabilitacji w wirtualnej rzeczywistości – ACX, system do treningu mięśni głębokich i stabilizujących kręgosłup – Tergumed, Intensic oraz komorę hiperbaryczną w celu dostarczenia do organizmu dodatkowej dawki tlenu.

Proces rehabilitacji obejmuje:
Diagnostyka i kwalifikacja do terapii przez lekarza i fizjoterapeutęIndywidualna praca z pacjentem / pionizacja pacjentaTerapia zautomatyzowana (ACX, / Tergumed / Intensic)*TlenoterapiaFizykoterapia**

*Obejmuje pracę na jednym z w/w specjalistycznych urządzeń, dobranych indywidualnie przez specjalistów w zależności od potrzeb i stanu zdrowia pacjenta.
**Dotyczy jednego wybranego zabiegu wg wskazań medycznych.

Po konsultacji lekarskiej istnieje możliwość włączenia innych płatnych zabiegów dostępnych w naszym ośrodku.
Diagnostyka i kwalifikacja do terapii przez specjalistów obejmuje wywiad, badanie wstępne i analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej. Następnie przeprowadzana jest diagnostyka na wysoko specjalistycznym sprzęcie, po której opracowywany jest indywidualny plan terapii.
Terapia indywidualna z fizjoterapeutą to kompleksowe działanie polegające na indywidualnym doborze i zastosowaniu specjalistycznych metod fizjoterapeutycznych, w zależności od rodzaju oraz stopnia zaawansowania schorzenia.
Pionizacja to jeden z pierwszych kroków do odzyskania sprawności fizycznej. Polega na dążeniu do uzyskania u osoby niepełnosprawnej postawy pionowej. Postawa stojąca u człowieka poprawia działanie układów krążeniowo-oddechowego, trawiennego, moczowego, a także zapobiega powstawaniu odleżyn, przykurczy mięśniowych i deformacji stawowych.


Terapia zautomatyzowana przy użyciu ACX to nowoczesna metoda diagnostyki i terapii w formie wirtualnej rzeczywistości, łącząca klasyczną rehabilitację z innowacyjną technologią. System platform i urządzeń wykorzystywanych w trakcie terapii kończyny górnej (Vectis, Vectis mini, Cubito) lub kończyny dolnej (platforma Alfa, Telko, Jupiter) umożliwia pracę w zamkniętych i otwartych łańcuchach kinematycznych. Urządzenia zapewniają bezpieczną pracę z oporem elastycznym i systemem informacji zwrotnej (biofeedback). Dzięki temu ćwiczenia są bardziej interesujące, dają większą motywację, a co za tym idzie przyspieszają proces i podnoszą efekty rehabilitacji.


Linia urządzeń Tergumed pozwala zaplanować indywidualny plan treningu na podstawie diagnozy medycznej pacjenta oraz przeprowadzonego testu funkcjonalnego. Ułatwia systematyczną analizę i ocenę mięśni stabilizujących kręgosłup szczególnie w odcinku lędźwiowym z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego biofeedback.
Linia urządzeń Itensic (s-effect, b-effect, f-effect) skupia się na treningu mięśni głębokich kręgosłupa w sposób izolowany i zapewniający maksimum bezpieczeństwa pacjentowi.
Tlenoterapia z wykorzystaniem komory hiperbarycznej pozwalającej na lepsze nasycenie krwi tlenem, co pozwala na usprawnienie procesów regeneracyjnych tkanek.
Fizykoterapia wykonywana jest w naszym Zakładzie Przyrodoleczniczym ,,Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.

WSKAZANIA:
Stan po operacji mózgu;
Choroba Parkinsona;
Polineuropatia;
Mózgowe Porażenie Dziecięce;
Stwardnienie Rozsiane;
Stan po udarze mózgu;
Niepełnosprawności sprzężone;
Stan po urazie czaszkowo mózgowym;
Zespół Downa;
Porażenie nerwu twarzowego;
Rdzeniowy zanik mięśni;
Borelioza;
Stan po zapaleniu opon mózgowych;
Złamania kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego;
Dystrofia;
Atrofia;
Miopatia;
Inne schorzenia w obrębie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

PRZECIWWSKAZANIA:
Brak zdolności do samoobsługi, w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego;
Niestabilna choroba niedokrwienna serca;
Niestabilne nadciśnienie tętnicze, które musi być kontrolowane przez lekarza prowadzącego;
Zakrzepica;
Tętniaki;
Czynna gruźlica;
Ostre stany zapalne;
Choroby zakaźne;
Ciąża i okres karmienia piersią;
Groźne zaburzenia rytmu serca;
Zatorowość płucna;
Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia lub niestabilności;
Choroby nowotworowe;
Krwotoki z dróg oddechowych;
Stan po świeżo przebytym udarze mózgu i zawale mięśnia sercowego;
Stany bezpośrednio po zabiegach operacyjnych do czasu, aż lekarz prowadzący wyrazi zgodę na terapię;
Zaburzenia psychiczne uniemożliwiające właściwą realizację rehabilitacji;
Inne stany klinicznie stanowiące przeciwwskazanie do rehabilitacji – po ocenie lekarskiej.

W cenie pakietu:


  • – Zakwaterowanie w nowoczesnym budynku Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu oraz Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych;
  • – Program rehabilitacji dostosowany indywidualnie;
  • – Całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska;
  • – 3 posiłki dziennie;
  • – Nordic Walking gratis.

Wymagane aktualne RTG płuc z opisem.