Szanowni Państwo,

Ponieważ otrzymuję dużo zapytań od różnych osób i organizacji dotyczących prowadzonych przeze mnie projektów, a w szczególności Seal of Biliteracy i jego dalszego koordynowania przeze mnie po zakończeniu współpracy z Misją Polską, jak również obaw, że działania promujące ten egzamin wśród polonijnych rodzin i szkół w USA zostaną wstrzymane, chciałabym przedstawić swoje stanowisko w tym temacie, jak również podsumować swoją działalność w polskiej szkole i Misji Polskiej oraz w St. Mary’s Preparatory.

12 grudnia 2018 roku otrzymałam wypowiedzenie pracy w Misji Polskiej. Oznajmiono mi, że moja działalność w Orchard Lake Schools jest zakończona. Ponieważ szkoła polska znajduje się na tym samym kampusie i jako jej dyrektorka musiałabym wciąż współpracować z dyrektorem MP jaki i kanclerzem OLS, z wielkim żalem złożyłam rezygnację z prowadzenia dalej szkoły, wyznaczając jedną z nauczycielek na mojego następcę. Zresztą okazało się w pierwszy dzień szkoły w nowym roku, że i tak dyrekcja OLS przygotowała już nową dyrektor, która miała mnie zastąpić. W Misji Polskiej pracowałam od sierpnia 2016 r. W tym czasie udało mi się zrealizować kilka ważnych projektów, o których chciałabym wspomnieć w poniższym oświadczeniu.

Seal of Biliteracy i egzamin STAMP4S

Jednym z najbardziej znaczących projektów dla Polonii w całych Stanach Zjednoczonych było wprowadzenie egzaminu STAMP4S dla polskich uczniów w ramach programu Seal of Biliteracy. W początkowych etapach moich działań, na prośbę konsula Zielińskiego z Chicago, przedstawiłam propozycję wprowadzenia Seal of Biliteracy do michigańskich szkół dla Departamentu Edukacji w Lansing. Moja prezentacja na temat Polonii w Michigan i jej potrzeb edukacyjnych została przyjęta bardzo pozytywnie, jak również prośba o wdrożenie Seal do szkół. Już po kilku tygodniach zostałam zaproszona do pracy, wraz z dyrektorami instytucji edukacyjnych i profesorami uczelni wyższych, nad opracowywaniem tego programu dla michigańskich uczniów.

W tym czasie okazało się, że egzamin, który powstał do celów Seal z języka polskiego, nie sprawdza się poza granicami okręgu szkolnego Chicago Public Schools. Postanowiłam przyjrzeć się, jak do tego problemu podchodzą inne grupy etniczne w USA i amerykańscy nauczyciele. Zapisałam się do amerykańskich organizacji językowych ACTFL i MIWLA i pojechałam na konferencję American Council of Teaching Foreign Languages do Bostonu, aby jak najwięcej dowiedzieć się na temat tej prestiżowej nagrody, jej wdrażania i promocji.  Dowiedziałam się wówczas, jakie egzaminy są  akceptowane do celów Seal we wszystkich stanach USA. Na konferencji miałam okazję poznać przedstawicieli deweloperów testów językowych, z którymi skontaktowałam się po powrocie i poprosiłam ich o wycenę przygotowania testu z języka polskiego. Negocjacje i rozmowy trwały przez dłuższy czas.

W międzyczasie skontaktowałam się z College Board zajmującym się egzaminem Advanced Placement i poprosiłam o informacje na jego temat, jak również śledziłam działania innych grup etnicznych, które o taki test zabiegają. Chciałam sprawdzić, czy jesteśmy w stanie mieć ten egzamin, który ma opinię jednego z najbardziej cenionych. Dowiedziałam się m.in. że Rosjanie starają się o niego od 2005 r. , czyli już od 14 lat i wciąż nie są w stanie go wprowadzić, pomimo tego, że język rosyjski jest w Stanach Zjednoczonych na o wiele silniejszej pozycji niż język polski. Również Włosi, którzy posiadają już Advanced Placement, mają duży problem z utrzymaniem go i pokryciem kosztów jego utrzymania. Pomimo tego, że jestem również zwolenniczką wprowadzenia tego egzaminu dla języka polskiego, zdałam sobie sprawę, że na razie nie jest to możliwe i że o wiele większe szanse będzie miało wprowadzenie egzaminu z języka polskiego STAMP4S w ramach Seal of Biliteracy. 

Podjęłam więc rozmowy negocjacyjne z Avant Assessment dotyczące najlepszych warunków i wyceny przygotowania egzaminu STAMP4S z języka polskiego. Korporacja ta przygotowuje komercyjne testy z języków obcych w całych Stanach Zjednoczonych. Obecnie posiada już testy w 13 językach i pracuje nad wieloma innymi. Test STAMP4S znajduje się na listach wszystkich stanów biorących udział w programie Seal of Biliteracy.

Kolejnym wyzwaniem było zebranie funduszy na pokrycie kosztów na opracowanie testu. Nie było to proste, ponieważ pomimo dużego zapotrzebowania na niego, większość polonijnych organizacji nie była zainteresowana wsparciem mnie w tym działaniu. Pomoc finansową otrzymałam jedynie z Konsulatu Polskiego w Chicago, Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago, Polish-American Federal Credit Union w Troy, PANS, Austin Polish Society, parafii Św. Floriana, Raya Okońskiego i kilku innych osób. Nigdy nie zwróciłam się o wsparcie finansowe do zarządu Misji Polskiej, ponieważ zdawałam sobie sprawę, że OLS nie będzie miał żadnych korzyści z tego egzaminu. Cieszyłam się jednak, że ówczesny dyrektor Misji, Marcin Chumiecki całkowicie wspierał moje działania i pozwalał mi na prowadzenie tego projektu, ponieważ doceniał jego znaczenie. Również Konsulat Polski w Chicago uznał Seal of Biliteracy za jeden z najważniejszych projektów w 2018 r.  i wyraził całkowite poparcie dla moich działań. Udało mi się również otrzymać z konsulatu granty na opłacenie podróży do promocji Seal wśród społeczności polonijnej.

Przeprowadziłam szereg prezentacji na temat Seal of Biliteracy, m.in. w Chicago, w czasie Zjazdu Nauczycieli Polskich w Portland, w polskich szkołach w New Jersey, jak również dla pani  Prezydentowej Agaty Dudy podczas jej wizyty w USA. Współpracowałam nad promocją i wprowadzeniem Seal z osobami z New Jersey, Nowego Jorku, Chicago, Kalifornii, Arizony i Texasu. Przesyłałam informacje na ten temat do polonijnych mediów, dzięki czemu coraz więcej zainteresowanych osób zgłaszało się do mnie po szczegóły. Rozpoczęłam współpracę z osobami z różnych stanów, które zgłosiły się do mnie z propozycją pomocy w rozpowszechnieniu informacji.

Byłam w stałym kontakcie z lokalnymi wydziałami oświaty w poszczególnych stanach. W Michigan pracowałam wraz z komisją do Seal nad jego regulaminem i promocją. Na początku zebrania odbywały się co miesiąc, a potem raz na kilka miesięcy. W Lansing niejednokrotnie podkreślano, że dzięki mojej inicjatywie wywalczyłam prawa dla swojej grupy etnicznej. 

Do szkół michigańskich program Seal of Biliteracy wszedł jesienią 2018 r. Test STAMP4S już istniał i był dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Jednak nie wszyscy uczniowie mogą do niego podejść. Utrudniony dostęp mają ci ze szkół niepublicznych oraz ci, którzy są uczeni w domu. Ponieważ w stanie Michigan prawo zezwala na przeprowadzenie egzaminu i staranie się o Seal dla zainteresowanych, bez względu do jakiej szkoły chodzą, postanowiłam zorganizować egzamin dla tych właśnie, którzy nie mogą zrobić tego w swojej szkole oraz dla młodszych uczniów, którzy chcieli wziąć go na próbę, aby się dowiedzieć, na jakim są poziomie. Egzamin ten miał się odbyć 11 stycznia 2019 r. Niestety nie udało mi się go przeprowadzić, gdyż 12 grudnia, 2018 r. zostałam zwolniona. Na moje pytanie, jaki jest powód mojego zwolnienia odpowiedziano mi, że Misja Polska idzie w innym kierunku. Później usłyszałam od innych, że podobno nie wykonywałam swojej pracy. Dla ścisłości, nigdy nie odmówiłam zrobienia czegokolwiek, o co zostałam poproszona. 

Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Obok działań związanych z promocją Seal of Biliteracy, koordynowałam również projekt Polonijnego Dnia Dwujęzyczności w Michigan, w ramach którego, co roku organizowałam obchody tego święta. W Michigan było to wydarzenie dla całej metropilii Detroit, promujące nie tylko naukę języka polskiego, ale również kulturę, sztukę, naukę i historię polską i polonijną. Było ono również wspaniałą okazją do zaprezentowania osiągnięć Polonii wśród swoich amerykańskich sąsiadów. Opracowywałam program wydarzenia, zdobywałam sponsorów, zapraszałam specjalnych gości, załatwiałam większość spraw logistycznych. Plany obchodów kolejnego Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, które zaczęłam już przygotowywać na rok 2019, niestety, nie będą mogły być zrealizowane w ramach Misji Polskiej. 

Wycieczki do Polski

Kolejnym projektem, który rozpoczęłam w ubiegłym roku i który został przyjęty z ogromnym entuzjazmem była organizacja wycieczek do Polski. W 2018 roku udało mi się zrealizować dwie takie wyprawy: pierwszą dla uczniów International Academy, druga dla społeczności związanej z OLS. Ponownie, byłam odpowiedzialna za całą organizację, finanse i logistykę. Nie tylko otrzymałam wspaniałe opinie od wszystkich uczestników i prośby o kolejne wyprawy, ale również byłam w stanie osiągnąć z nich mały dochód dla Misji Polskiej. Latem 2018 r. zaczęły się zgłaszać do mnie kolejne osoby chętne do wycieczki, która zresztą była wpisana w planie działań MP na ten rok. Niestety nigdy nie otrzymałam pozwolenia na poprowadzenia kolejnej.

Szkolenia dla nauczycieli we współpracy z KUL

Kolejnym ważnym projektem były szkolenia dla nauczycieli we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Były to pierwsze szkolenia w Michigan od bardzo długiego czasu. Pracowałam również nad zdobyciem informacji o lokalizacji dzieci polskich w poszczególnych okręgach szkolnych w Michigan i Illinois. W planach miałam działalność związaną z programami immersyjnymi. Dużo poświęciłam czasu na zdobyciu informacji, jak przebiega cały proces. Uczestniczyłam również w konferencji szkół etnicznych w Waszyngtonie, z czego zdałam szczegółowy raport dla przedstawicieli polonijnej edukacji.

W 2018 r. pracowałam przez wiele weekendów, poświęcając mój czas wolny i swoją rodzinę. Brałam udział w wydarzeniach OLS, zebraniach z rządem, wyjeżdżałam na konferencje, wykłady, wycieczki. Czasami przez kilka weekendów z rzędu nie było mnie w domu. 

Latem 2018 r. dyrekcja i zarząd przyznali mi nagrodę pieniężną za moje osiągnięcia i pracę na rzecz Misji Polskiej i OLS.

Nauczanie w St. Mary’s Preparatory

W St. Mary’s Preparatory  uczyłam przez cztery lata. Wprowadziłam lokalne wycieczki edukacyjne. Nawiązałam współpracę z uniwersytetami, które oferują programy polskie i zoorganizowałam wycieczki dla moich uczniów, na których mogli uczestniczyć w zajęciach uniwersyteckich, uczyć się o kulturze polskiej i brać udział w wykładach historycznych. Organizowałam uczniom polskie wigilie. Uczyłam polskiej historii poprzez specjalnie wyszukane filmy dokumentalne i fabularne. Chciałam przedstawić Polskę, w której obok nowoczesności jest również miejsce na tradycję i wartości. Również i w tej pracy odsunięto mnie z niewiadomego mi powodu. 

Nauczanie w polskiej szkole

Wśród moich działań na rzecz Polonii było również prowadzenie Szkoły im. ks. J. Dąbrowskiego, której byłam dyrektorem. Była to działalność niezwiązana z moją pracą w Misji Polskiej. Założyłam stronę internetową placówki, konto na facebooku, szkoła ma swój email adres, co ułatwiło komunikację z rodzicami. Oddzieliłam uczniów mówiąch po polsku i po angielsku i stworzyłam oddzielne klasy i programy. Dużo czasu poświęcałam na znalezienie jak najlepszych materiałów do nauki, starałam się zaopatrzyć nauczycieli w podręczniki, programy i materiały pomocnicze. Starałam się tłumaczyć nauczycielom, jak uczyć, do czego dążyć, motywowałam do szkoleń. W 2018 roku nasze nauczycielki po raz pierwszy były na zjeździe nauczycieli polonijnych, gdzie mogły zdobywać wiedzę i dzielić się doświadczeniami. Zarejestrowałam szkołę w bazie szkół polonijnych. Postarałam się o legitymacje dla naszych uczniów. Zawsze starałam się słuchać uwag rodziców i mieć dobry kontakt  z nauczycielami, którym jest wdzięczna za ich oddanie i poświęcenie. 

Mogłabym jeszcze pisać długo na temat szczegółów mojej pracy. Te działania były moją pasją i cieszyło mnie ogromnie, kiedy widziałam ich efekty u najmłodszych pokoleń Polaków, dzieci urodzonych już w Stanach Zjednoczonych, w polskich rodzinach, które wciąż pielęgnują polską mowę i tradycję, i które poszukują pomocy w tym zakresie. Znam i współpracuję z wieloma takimi rodzinami, jak również organizacjami. Za ich namową postanowiłam napisać powyższe oświadczenie, zapewniając, że pomimo przeszkód, nadal będę kontynuować pewne działania. Wciąż będę promować wśród Polonii w USA Seal of Biliteracy oraz egzamin STAMP4S i już teraz zapraszam do kontaktu wszystkich, którzy będą chcieli dowiedzieć się więcej na jego temat. Jednocześnie dziękuję tym osobom i organizacjom, którzy współpracowali ze mną przy wielu projektach prowadzonych w ostatnich latach. Mam nadzieję, że nadal będziemy kontynuować te działania. Proszę o kontakt ze mną na email marzowinski@yahoo.com. 

Marzanna Owinski

Poprzedni artykułNiezwykła uroczystość w parafii św. Jana Pawła II w Perth Amboy
Następny artykułOpinie o działalności Marzeny Owiński, koordynatorki Seal of Biliteracy, byłej pracownicy Misji Polskiej w Orchard Lake, MI
Marzena Owinski
Zainicjowała wdrożenie programu Seal of Biliteracy w stanie Michigan, USA. Jej działania doprowadziły do ​​stworzenia ogólnokrajowego testu STAMP4S dla języka polskiego. Jest członkiem ACTFL, MIWLA, NCLCTL i NAATPl oraz Seal of Biliteracy Council w Michigan i zarządu Fundacji Dekaban. Owinski jest również konsultantem do testu rządowego DLPT5 oraz przedstawicielką języka polskiego w Coalition of Community-Based Heritage Language Schools. Autorka wielu artykułów na temat Seal of Biliteracy dla portalu Dobra Szkoła Nowy Jork. Redaguje również portal informacyjny Seal of Biliteracy po polsku. Kontakt: sealofbiliteracypopolsku@gmail.com, owinski@piastinstitute.org

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj