328835_266223153419822_415332287_o

Rozmowa z Jennifer O’Connor, dyrektorem nowojorskiego oddziału Council for a Strong America (Rada dla Silnej Ameryki). Oddziały Rady działają w 11 stanach, ich celem jest zachęcanie społeczeństwa do rozmów na temat edukacji w USA. Rada promuje działania zachęcające do inwestycji w edukację i rodzinę.
(Wersja angielska rozmowy na końcu tekstu).

Zacznijmy od prostego pytania – jak słaba jest Ameryka?

Według raportu z 2012 r. Stany Zjednoczone są na 17 miejscu wśród 50 krajów jeśli chodzi o wyniki edukacji. Oczywiście, moglibyśmy radzić sobie dużo lepiej.

Dlaczego w najbogatszym kraju świata inwestujemy tak mało w rozwój małych dzieci?

Historycznie patrząc, nie przykładaliśmy tej samej wagi do wczesnej nauki, jaką przykładamy w poźniejszych latach. Ale jeśli zainwestowalibyśmy wcześniej w edukację, później wydalibyśmy mniej. Na przykład w systemie programu SUNY (który obejmuje 64 colleges i uniwersytety) w stanie Nowy Jork wydaje się rocznie $70 mln na programy wyrównawcze dla studentów. To byłoby niekonieczne, jeśli przygotowalibyśmy naszych najmłodszych, by odnosili sukcesy w szkole. Dzieci, które zaczynają z opóźnieniem, zostają w tyle.

Amerykanie pracują tygodniowo więcej godzin, niż gdziekolwiek na świecie i wciąż nie mogą pozwolić sobie na wysoką jakość opieki nad małymi dziećmi. Co musimy zrobić, żeby to zmienić?

Opieka nad dziećmi w stanie Nowy Jork kosztuje więcej niż czteroletnia nauka na uczelni SUNY. Musimy starać się, by opieka była bardziej dostępna, wprowadzić wzrost dofinansowania i wprowadzić w życie płatne urlopy dla rodziców, by mogli dłużej zostać w domu.

24 procent dzieci w Ameryce rodzi się w biedzie. Coś złego dzieje się w kraju.

Bieda jest systematyczna i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Musimy przerwać ten cykl. Jednym rozwiązaniem jest edukacja.

Co Rada planuje, by Ameryka stała się silna?

Rada wspiera program badań i inicjatywy na rzecz wysokiej jakości edukacji, która przygotuje dzieci na college i do kariery zawodowej. Wierzymy, w wzmacnienie rodzin poprzez sprawdzone programy takie jak prenatalne, dla matki i wizyty domowe w ramach opieki nad małymi dziećmi.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Danuta Świątek

xxx

“How to make America stronger?”

A conversation with Jenn O’Connor, dyrektorem nowojorskiego oddziału Council for a Strong America.

Let’s start with a simple question – How weak is America?

According to a 2012 report, the U.S. ranked 17th out of 50 countries in terms of educational outcomes. Obviously, we could do much better!

Why do we invest too little in early childhood in the richest country in the world?

The U.S. has historically not put the same weight on early learning that it does on the later years. But if we invested early, we would spend less later on. For example, the NYS SUNY system spends $70M a year on remediation. That could be unnecessary if we prepared our youngest learners for success in school. Children who start behind, stay behind.

Americans work more hours a week than anywhere else in the industrialized world and still can’t not afford high quality early child care. What do we need to do to change it?

Child care in NYS costs more than a 4-year SUNY degree. We need to make child care more affordable, provide increased subsidies, and implement paid family leave policies so parents can stay home longer.

24 percent of American children are born into poverty. What’s wrong with this country?

Poverty is systemic and generational. We need to break the cycle. One solution is education.

What does the Council for a Strong America plan to do about making America strong?

Council for a Strong America supports research-based programs and initiatives such as high-quality education that will prepare children for college- and career-readiness. We also believe in strengthening families with investments in proven programs such as prenatal, maternal, and early childhood home visiting.

Thank you.

Danuta Świątek

Poprzedni artykułCała Polonia Czyta Dzieciom: Danuta Świątek
Następny artykułCała Polonia Czyta Dzieciom: Zuzanna Ducka – Lubas

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj