Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Nidzicy przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie,organizuje już po raz dziewiąty, a po raz czwarty na skalę międzynarodową, konkurs plastyczny na temat bł. Bolesławy Lament.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z różnych zakątków całego świata. Konkurs trwa od 5 stycznia 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r. Głównym celem konkursu jest m.in. wzbogacenie wiedzy o życiu bł. Bolesławy Lament i zwrócenie uwagi na Jej działalność wychowawczą.

Hasło konkursu: „Bądźmy więc dobrymi, bardzo dobrymi względem wszystkich dusz bez wyjątku” (bł. Bolesława Lament)

Uczestnik konkursu tworzy pracę plastyczną, inspirowaną dowolnie wybranymi faktami z życia i działalności bł. Bolesławy Lament, odwołując się jednocześnie do aspektów wychowawczych. W dookreśleniu tematu konkursu mogą być pomocne cytaty bł. Bolesławy: „Bądźmy więc dobrymi, bardzo dobrymi względem wszystkich dusz bez wyjątku”, „Wychowanie to przede wszystkim troska o zbawienie dusz”, „Mamy kształcić nie tylko umysły, ale dusze i serca prowadzić do Boga”.

Technika wykonania pracy:
Farby olejne, farby plakatowe, farby akrylowe, tempera, akwarela, ołówek, tusze kolorowe, kredki, wydzieranka, witraż (bibułka), kolaż, wyklejanka, mieszana (wykluczona grafika komputerowa). Prace wykonane innymi technikami nie będą oceniane. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych.

Formaty pracy:
A3, A4 w orientacji poziomej lub pionowej (prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę); Praca nie może być konstrukcją przestrzenną – rzeźbą, instalacją, figurą, nie może być wykonana na szkle. Prac nie należy oprawiać ani podklejać.

Kryteria oceny pracy plastycznej:
Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową
Współczesne odniesienie do rozważanej tematyki
Wkład pracy własnej i czytelność przekazu
Oryginalny pomysł i ciekawe wykonanie pracy

Grupy wiekowe:
I grupa – uczestnicy w wieku 8 – 11 lat
II grupa – uczestnicy w wieku 12–15 lat
III grupa – uczestnicy w wieku powyżej 15 lat
IV grupa – uczestnicy z placówek specjalnych (ograniczenie wiekowe nie dotyczy)

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z danymi uczestnika, wypełnioną wyłącznie komputerowo.
  • Własny tytuł pracy plastycznej
  • Imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, klasa
  • Adres szkoły, placówki, e-mail, nr telefonu – do kontaktu
  • Imię i nazwisko, telefon, adres e-mail opiekuna – do kontaktu
  • Kraj, województwo, archidiecezja/diecezja (patrz zał. nr 1)

Przekazanie prac:
– Do etapu międzynarodowego szkoła, placówka biorąca udział w konkursie może przekazać maksymalnie z każdej grupy wiekowej po 1 pracy.
– Do prac należy dołączyć kartę zgłoszeniową wypełnioną komputerowo (patrz zał. nr 2) oraz oświadczenia uczestników konkursu (patrz zał. nr 3) i tradycyjną kopertę w rozmiarze C 6 z adresem zwrotnym napisanym komputerowo bez znaczka.
– Prace konkursowe należy przekazać lub przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do 25 kwietnia 2018r. (obowiązuje data wpływu pracy konkursowej do organizatora) z dopiskiem Polska na adres: s. Halina Grygo, ul. Młynarska 12, 13-100 NIDZICA.

Nagrody:

  • W każdej grupie wiekowej przewidziane są dyplomy laureata i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca.
  • Organizator daje komisji konkursowej prawo do przyznania dyplomów wyróżnień i dyplomów uznania.
  • Przekazanie nagród i dyplomów odbędzie się do końca września 2018 r. O szczegółach poinformujemy wybrane szkoły, placówki pisemnie lub telefonicznie.
  • Ze względu na przewidywaną dużą liczbę uczestników konkursu dyplomy będą wydawane jedynie zwycięzcom w poszczególnych grupach wiekowych.

Wyniki:

Wyniki zostaną opublikowane 21 czerwca 2018 r. na stronach internetowych: www.zsnr1.nidzica.pl www.misjonarki-swietej-rodziny.org www.katecheza.olsztyn.pl www.odn.olsztyn.pl

POBIERZ SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN I ZAŁĄCZNIKI 

 

 

Poprzedni artykułKonkurs na polski eksponat do Kwatery Głównej NATO
Następny artykułMężczyźni w Stanach stronią od pracy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj