Nasza redakcja otrzymała wiele e-maili oraz telefonów od osób, które współpracowały z panią Marzeną Owiński, do niedawna pracownicą Misji Polskiej w Orchand Lake, w stanie Michigan, dyrektorki Polskiej Szkoły i nauczycielki w St. Mary’s Preparatory, z których funkcji została nagle zwolniona 12 grudnia 2018 r.

Zanim oddamy głos niektórym osobom, kilka słów od naszego zespołu Dobrej Polskiej Szkoły. Mamy szczęście do współpracy z oddanymi ludźmi na rzecz rozwoju polonijnej edukacji dzieci i młodzieży w USA, wśród których jest pani Marzena Owiński.

Pani Marzena jest związana z Polonijnym Dniem Dwujęzyczności od kilku lat i jej programy obchodów tegoż święta są zawsze bardzo dobrze zaplanowane, bogate w wydarzenia i realizowane z pasją. Przyciągają i jednoczą Polonię w Michigan. Wiemy o tym od ich uczestników, którzy podkreślają  kreatywność pani Marzeny i serdeczność wobec ludzi. Przekonaliśmy się również osobiście o jej otwartym charakterze, gdy przyleciała do metropolii nowojorskiej, by w ramach warsztatów w sobotnich szkołach informować o egzaminie Seal of Biliteracy. Po prezentacjach pani Marzeny ustawiały się kolejki rodziców i młodzieży z pytaniami. Te kontakty trwają do dziś poprzez e-maile i rozmowy telefoniczne. Cieszy nas fakt, że pani Marzena pomimo zmian w zawodym życiu, nadal będzie koordynowała Seal of Biliteracy dla Polonii.

A teraz czas wysłuchać innych.


Ewa Małachowska-Pasek, Lecturer in Polish and Czech Studies University of Michigan, Department of Slavic Languages and Literatures:

„Panią Marzenę Owińską poznałam we wrześniu 2016 roku, kiedy to skontaktowała się ze mną, aby zaplanować wizytę swoich uczniów ze szkoły Saint Mary’s Orchard Lake na Uniwersytecie Michigan, na którym jestem wykładowcą i prowadzę zajęcia z języka i kultury polskiej. Nawiązanie aktywnego kontaktu z uniwersytetami w Michigan, które prowadzą lektorat z języka polskiego, było jednym z licznych projektów pani Marzeny, które zakończyły się sukcesem – kilku uczniów z Saint Mary’s Orchard Lake postanowiło studiować na naszym uniwersytecie właśnie dzięki temu pozytywnemu doświadczeniu. Jednak największym i wymagającym tytanicznej wprost pracy organizacyjnej przedsięwzięciem pani Owińskiej było wprowadzenie powszechnego egzaminu certyfikacyjnego (Seal of Biliteracy) do amerykańskich szkół ponadpodstawowych. Seal of Biliteracy jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym wysoki poziom znajomości języka polskiego, przy jednoczesnej znajomości języka angielskiego. Każdy uczeń, który otrzyma certyfikat dwujęzyczności za względu na znajomość języka polskiego, będzie to zawdzięczał właśnie pani Marzenie Owińskiej. 

Pani Owińska pojmuje rolę nauczyciela bardzo szeroko, kładzie wielki nacisk na samokształcenie i rozwój nauczycieli. W tym celu zorganizowała we wrześniu 2017 roku dwudniowe warsztaty dla nauczycieli języka polskiego z Michigan i Ohio, we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, polską ambasadą w Waszyngtonie i polskim Konsulatem w Chicago. Jest również autorką jednego rozdziału w książce „Dwujęzyczni i dwukulturowi” pod redakcją Katarzyny Zechenter na temat korzyści dwujęzyczności. To dzięki pani Owińskiej język polski pojawi się na stronie ACTFL LEAD with Languages obok wielu innych języków – strona poświęcona jest możliwościom, które otwiera wielojęzyczność. Pani Owińska rozpoczęła też coroczne obchody Polonijnego Dnia Dwujęzyczności w Michigan, w Amerykańsko-Polskim Centrum Kulturalnym w Troy. Program wydarzeń, zarówno w 2017, jak i w 2018 roku, był imponująco szeroki – od gier i zabaw dla najmłodszych, po wykłady nauczycieli akademickich na temat korzyści dwujęzycznej edukacji dzieci, skierowane do rodziców. Na zaproszenie pani Owińskiej z gościnnymi wykładami wystąpili: dr Katarzyna Zechenter (University College London), dr Christopher Caes (Columbia University) i dr Alina Klin (Wayne State University). 

Motorem działalności pani Owińskiej jest głębokie przeświadczenie, że znajomość języka polskiego jest wartością nie tylko w sensie dziedzictwa kulturowego. Nauka języka nie kończy się w rodzinnym domu i w szkole, tam tylko się zaczyna, a znajomość polskiego otwiera wiele różnorodnych możliwości w życiu dwujęzycznych dorosłych.”

Ewa Koch, Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce, Chicago, Illinois:

Pani Marzena Owiński współpracuje z naszą organizacją od kilku lat. Jesteśmy stowarzyszeniem patronującym polonijnym szkołom w rejonie środkowego Zachodu Stanów Zjednoczonych, a szczególnie szkołom polskim w metropolii chicagowskiej. Działa tu 47 szkół, w których uczy się 16,500 dzieci i młodzieży, z którymi pracuje około 1,000 nauczycieli i katechetów. 

Współpraca Zrzeszenia Nauczycieli Polskich z panią Marzeną Owiński dotyczy organizacji warsztatów dokształcających dla nauczycieli, ale przede wszystkim przygotowania ogólnoamerykańskiego testu z języka polskiego w ramach programu Seal of Biliteracy. Zasługą pani Marzeny Owiński jest zebranie środków finansowych na przygotowanie testu oraz prowadzenie negocjacji z firmami, które zajmują się przygotowywaniem testów językowych do szkół w Stanach Zjednoczonych. Dzięki rozmowom pani Marzeny Owinski podpisana została umowa z Avant Assesment na przygotowanie testu Seal of Biliteracy w języku polskim. Od wiosny roku 2018 test SoB w języku polskim jest dostępny we wszystkich stanach, które biorą udział w tym programie. 

Z ogromnym żalem przyjęłam wiadomość o zwolnieniu pani Marzeny z funkcji nauczyciela w Polskiej Misji Katolickiej w Orchard Lake. Jest to ogromna strata dla naszej polonijnej społeczności. Pracując nad stworzeniem testu przeprowadziła setki rozmów z przedstawicielami departamentów Edukacji we wszystkich stanach, które przyjęły Seal of Biliteracy i włączyły ten test w swój program edukacji. Śmiało mogę powiedzieć, że nie ma wśród nas drugiej równie kompetentnej i oddanej tej sprawie osoby. Obawiam się, że wraz z odejściem pani Marzeny straci cała nasza polska społeczność. Pani Marzena wykonała gigantyczną pracę kontaktując się z setkami dystryktów szkolnych, negocjując i tłumacząc, występując w imieniu setek polskojęzycznych uczniów amerykańskich szkół. Test Seal of Biliteracy z języka polskiego jest egzaminem nowym, który jest dostępny na rynku amerykańskim dopiero rok. Istnieje ogromna potrzeba jego promocji i reklamy. Pani Marzena, rozpoznawalna wszędzie gdzie test się odbywa. 

Test STAMP4S z języka polskiego, przygotowany na potrzeby Seal od Biliteracy jest jednym z czterech najbardziej rozpoznawalnych egzaminów, najłatwiej akceptowanych przez amerykańskie szkoły średnie (obok AP, IB i AAPPL). Już 34 stany przyjęły program Seal of Biliteracy, a kilkanaście pozostałych pracuje nad jego wdrożeniem, a więc egzamin ma szansę stania się najbardziej dostępnym i popularnym. W 34 stanach istnieje możliwość, aby młodzież polonijna, obok wielu innych wielu nacji, mogła uzyskać Pieczęć Dwujęzyczności. W chwili obecnej studenci posiadający Seal na uczelniach stanowych czterech stanów (Hawaje, Illinois, Minnesota, Washington) uzyskują kredyty z języka drugiego jako obcego. Regulują to przepisy prawa stanowego. Istnieją przypadki, że uczelnie w innych stanach uznają pieczęć jako gwarancję znajomości języka obcego. Seal of Biliteracy jest bowiem oficjalnym dokumentem potwierdzającym biegłość językową absolwentów szkół średnich wydanym przez stanowe departamenty edukacji. Przepisy stanowe są zazwyczaj w tej kwestii bardzo restrykcyjne. 

Jedną z uczelni, która znajduje się na liście uniwersytetów i college’s, które uznają seal jest UIC w Chicago czyli University of Illinois in Chicago. Regulują to przepisy prawne stanu Illinois.  Dzieki posiadaniu Pieczęci Dwujęzyczności studenci oszczędzają czas i pieniędze. Jesteśmy bardzo wdzięczni Pani Marzenie za jej ogromny wysiłek i rezultat, który dla naszej młodzieży udało się jej osiągnąć. Miałam zaszczyt uczestniczyć w uroczystości wręczania Seal of Biliteracy uczniom chicagowskich high school, w tym również z języka polskiego. Życzę każdemu nauczycielowi i rodzicowi, aby w takiej uroczystości mógł wziąć udział. Duma, radość i realna korzyść dla każdego posiadacza SoB. Chylę czoła przed zasługami Pani Marzeny i mam nadzieję, że będzie nadal wspierać naszych uczniów i polski Seal of Biliteracy. Panią Owiński rozpoznają wszyscy koordynatorzy Seal of Biliteracy w większości dystryktów szkolnych. Pomogła wielu uczniom i przetarłą drogę dla testu z języka polskiego w wielu szkołach. Nasza organizacja przekazała $10,000 na poczet powstania testu. Były to wspaniale zainwestowane pieniądze. 

Frank J. Dmuchowski, Asystent redaktora naczelnego Polish Weekly, Michigan:

„Pani Owińska znalazła tzw. copernican solution w sprawie uznania języka polskiego przez stanowe wydziały oświaty w całych Stanach Zjednoczonych. I nie ma tu przesady z mojej strony. Rozwiązaniem tym jest test STAMP4S do celów „Seal of Biliteracy” dla języka polskiego opracowany przez Avant Assessment, z którym pani Owińska podpisała umowę. Model testu użyty do egzaminu z języka polskiego, został już wcześniej opracowany i wykorzystywany przy wielu innych językach oraz jest akceptowany przez stanowe wydziały oświaty w Stanach Zjednoczonych. Osobiście poświęciłem bardzo dużo czasu projektowi pani Owińskiej. Miałem okazję obserwować jej podejście do tego wyzwania, czego efektem było pojawienie się języka polskiego na świadectwach uczniów szkoły średniej i dogłębnie przyjrzeć się (mam tu na myśli krytycznie ocenić) jej kolejnym ruchom. Mówię tu o jej przemyślanych działaniach, takich jak kontakowaniu się przez nią z wydziałami oświaty w wielu stanach, aby poznać ich wymagania dotyczące testów, znalazieniu najlepszego „prawie uniwersalnego” rozwiązania, jakim w tym wypadku jest STAMP4S, prowadzeniu negocjacji z Avant Assessment, itd. Teraz wyzwaniem dla Polonii jest współpraca z panią Owińską ze względu na jej wyjątkowe i głębokie zrozumienie programu, aby coraz więcej uczniów mogło przystąpić do testu w drugim półroczu trzeciej klasy lub w pierwszym półroczu czwartej klasy szkoły średniej. Współpraca z panią Owińską przyniesie korzyści polonijnemu uczniowi, Polonii i Polsce dzięki utrzymaniu i podwyższeniu prestiżu języka polskiego, poprzez uznanie go przez amerykański system edukacji. Czy Polonia odniesie sukces w tym, co może okazać się najważniejszym celem przy zabezpieczeniu przyszłości dla języka polskiego i kultury polonijnej w Ameryce? Na to pytanie muszą sami Państwo sobie odpowiedzieć! „

Marta Morawska Dyrektor Polskiej Szkoły im. Jana Karskiego w Dallas, Texas:

„Prowadząc polską szkołę przez wiele lat niejednokrotnie zastanawiałam się jak zmotywować młodzież do nauki języka polskiego, jak sprawić, aby nastolatki nie opuszczały szkoły z poczuciem, że jezyk polski do niczego im się nie przyda, a lata nauki w szkole nie znajdują odzwierciedlenia w żadnym oficjalnym dokumencie, który byłby akceptowany przez środowisko amerykańskie. Teksas jest stanem, w ktorym nie uznawany jest egzamin LOTE i nasi uczniowie nie mieli dotychczas żadnych możliwości potwierdzenia znajomości j. polskiego jako obcego. Szukając informacji o testach z jezyka polskiego natknęłam się na program Seal of Biliteracy i napisalam email do p. Marzanny Owiński z prośbą o objaśnienie mi, co tak naprawdę znaczy Seal of Biliteracy. Tak zaczęła się moja współpraca z p. Marzanną Owiński, osobą, która odpowiadała na każde moje pytanie, która z wielką cierpliwością tłumaczyła wszelkie zawiłości, a przede wszystkim poświęciła mi ogrom swego czasu. Razem z p. Marzanną przeszłyśmy przez trudne rozmowy w szkolnym dystrykcie mego syna, przez rozmowy z firma AVANT, poprzez próbny test i test końcowy do którego przystąpiło moje dziecko. Niezwykłe w tej współpracy jest to, jak bardzo p. Marzanna wspierała mnie w czasie tego całego nie łatwego procesu. Podczas gdy ja tracilam wiarę, że to się uda doprowadzić do końca, to ona mnie motywowała i podpowiadała z kim i jak rozmawiać. Jej determinacja dodawała mi odwagi, co z kolei przekładało się na olbrzymią motywację mego syna i dwójki pozostałych uczniów, od których po raz pierwszy usłyszałam, że chcą chodzić do polskiej szkoły, bo chcą zdać egzamin Seal of Biliteracy (w Teksasie egzamin ten występuje pod nazwą Performance Acknowledgements). Obok motywacji nastolatków do kontynuowania nauki języka polskiego sam fakt, iż istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu z tego języka ma znaczący wpływ na środowisko amerykańskie. Język polski staje się językiem rozpoznawalnym, cenionym i niejednokrotnie poszukiwanym, co z kolei pozwala młodym ludziom budować poczucie dumy i przynależności do kraju ich przodków. Wdzięczna jestem z całego serca pani Marzannie za tyle wysiłku, ile włożyła w to, aby powstał egzamin Seal of Biliteracy. Dla mnie jest to krok milowy w kształceniu świadomości i motywowaniu młodego pokolenia do uczenia się języka polskiego.”

Marcin Bodyl: „Jestem jednym z rodziców dzieci uczęszczających do szkoły polskiej w Orchard Lake, Michigan, gdzie pani M. Owiński była dyrektorką do 12 grudnia 2018 r. Uważam za nieetyczne działania misji Polskiej i kanclerza z Orchard Lake, w wyniku których pani Marzanna straciła funkcję dyrektora szkoły i wszystkie inne projekty związane z tą posadą. Moje dzieci chodzą do tej szkoły już ponad 5 lat i z moich obserwacji wynika, że wyniosły do tej pory ogromny bagaż wiedzy o języku polskim, historii, geografii i innych przedmiotach. Dodam, że moja 15 letnia córka biegle włada językiem polskim, m.in. dzięki ogromnemu nakładowi pracy pani Marzanny. Obecny obraz Szkoły Polskiej w Orchard Lake wygląda jak autobus z pasażerami bez kierowcy….gdzieś jedzie, tylko nie wiadomo gdzie… Brak wsparcia osoby wykształconej i zaangażowanej powoduje frustracje wśród rodziców, ja jestem gotowy wycofać swoje dzieci z powyższej szkoły.”

Anya Kozlowski, rodzic: „Pani Marzena była nietuzinkową dyrektorką polskiej szkoły w Orchard Lake. Wcześniej moje dzieci uczęszczały do innej polskiej szkoły, do której nie za bardzo lubiły chodzić. W szkole w Orchard Lake od razu polubiły atmosferę, uczniów i rewelacyjne nauczycielki. Pani Marzena była bardzo zaangażowana w życie szkoły, jak również zajęcia dodatkowe. Sprowadzała profesjonalistów z innych stanów i z Polski do prowadzenia zajęć dla dzieci. Moje dzieci bardzo mile wspominają zajęcia archeologiczne z Profesorem Markiem Kolyszko, jak również zajęcia naukowe Marie Curie z Polski albo zajęcia teatralne z Nowego Jorku. Pani Marzena także dbała o to, żeby dzieci miały legitymacje szkolne, które przydały się podczas naszego wyjazdu do Polski.
Pani Dyrektor tak była też zaangażowana w test językowy i miałam nadzieje, że moje dzieci będą mogły podejść do niego za kilka lat. Niestety kanclerz i Polska Misja mają inna wizję… wszyscy rodzice są bardzo oburzeni decyzją dotyczącą zwolnienia pani Marzeny. Nikt nie rozumie ich przyczyn tej decyzji, przy tak ogromnych i widocznych dowodach pracy pani dyrektor na rzecz polskości.”

Publikując powyższe wypowiedzi nie chodzi nam o wzbudzanie sporów czy stawanie po którejś ze stron. Uważamy jednak, że sytuacja jaka zaistniała w związku ze zwolnieniem pani Marzeny Owiński z Misji Polskiej, jest warta zatrzymania się i wzbudzenia refleksji. Osób z pasją i głębokim zaangażowaniem na rzecz polskości w USA jest w naszym polonijnym środowisku bardzo niewiele. Wykonują one ogromną pracę promując Polskę i jej osiągnięcia. W swojej pracy pokonują wiele przeszkód i jest im niejednokrotnie bardzo ciężko. Warto o tym wiedzieć, dostrzegać te osoby, doceniać to, co robią i wspierać je w ich działaniach. Wspierać czy to jako przedstawiciele organizacji polonijnych i placówek dyplomatycznych, czy też jako osoby indywidualne. Ich praca służy wszystkim, którym utrzymanie języka polskiego poza granicami Polski leży na sercu.

Redakcja DPS


Poprzedni artykułList otwarty Marzeny Owiński dotyczący dalszych działań informacyjnych Seal of Biliteracy
Następny artykułJak uczą w Nepalu?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj